FX informativni dnevni servis

FX informativni dnevni servis

Putem email-a klijentima svakodnevno dostavljamo besplatni izvještaj koji sadrži:
 

  • Kretanje tečaja / kursa i najviše i najniže vrijednosti postignute na tržištima Evrope, Azije i Amerike za sve glavne devizne parove.
  • Referentne kamatne stope (Euribor, Libor i dr.).
  • Tehničku analizu vodećih centara grupacije.
  • Vijesti sa domaćeg finansijskog tržišta.
  • Sve ostale potrebne informacije prema zahtjevima klijenta.


Za više informacija obratite se na e-mail: treasury@intesasanpaolobanka.ba ili

Broj telefona: 033/497-888