FX Order/Narudžba

FX Order/Narudžba

Orderom/Narudžbom vam se pruža mogućnost kupovine/prodaje i izvan standardnog radnog vremena Banke. Narudžba se stavlja na tržište putem našeg support deska u Milanu i važi sve do njenog opoziva. Izvršava se ukoliko tržište dostigne unaprijed određenu cijenu.

 


Za više informacija obratite se na e-mail: treasury@intesasanpaolobanka.ba ili

Broj telefona: 033/497-888