FX Spot

FX Spot

FX Spot predstavlja kupovinu jedne valute drugom sa promptnim odnosno izvršenjem do dva dana od zaključivanja posla.

Trading & Sales Competence Desk kotira tečaj/kurs koji se bazira na aktuelnim tečajevima/kursevima međunarodnih finansijskih tržišta. Naš Desk vam omogućuje besplatno praćenje tečaja/kursa na tržištu.

 

Za više informacija obratite se na e-mail: treasury@intesasanpaolobanka.ba ili

Broj telefona: 033/497-888