• No suggestions

Društvena odgovornost

Korporativna društvena odgovornost

Korporativna društvena odgovornost

Korporativna društvena odgovornost (Corporate Social Responsability – CSR) je strateški činilac utkan u proces donošenja odluka.

Kao članica Intesa Sanpaolo Grupe posvećeni smo postizanju poslovnih ciljeva na društveno odgovoran način, uz stalnu brigu o lokalnoj zajednici, zadovoljstvu klijenata i zaposlenih, uz minimalan negativni uticaj na životnu sredinu.

Svjesni smo da se uspjeh u poslovanju ne mjeri samo ostvarenjem finansijskih rezultata nego danas u modernom društvu on jednako podrazumijeva i aktivnosti u segmentu društvene odgovornosti i doprinosu održivom razvoju.

Korporativne vrijednosti koje promoviše Intesa Sanpaolo Banka BiH su predanost klijentima, timski rad, inovativnost i znanje, pouzdanost i odgovornost, etičnost i transparentnost. Težimo stvaranju društva koje vodi brigu o potrebama i mogućnostima svih njegovih članova.

Intesa Sanpaolo Banka BiH ima integralni pristup korporativno društvenoj odgovornosti uz nastojanje da je inkorporira u svoju osnovnu djelatnost i svakodnevnu poslovnu praksu.

U našim poslovnim poduhvatima vođeni smo sljedećim vrijednostima, principima i politikama:

Dokumenti

  • Deset principa UNDP Globalnog dogovora Ujedinjenih Nacija
  • Politika nefinansiranja naoružanja
  • Politika o zaštiti životne sredine
Korporativne vrijednosti Etičkog kodeksa

Korporativne vrijednosti Etičkog kodeksa

Korporativne vrijednosti koje ugrađujemo u svakodnevno poslovanje u sebi uključuju ne samo poslovni uspjeh, nego i brigu za ljude, okoliš i ukupno poboljšanje kvalitete života zajednice u kojoj djelujemo.

Poštivanjem regionalnih posebnosti područja na kojem poslujemo, stvaramo uzajamno povjerenje, osjećaj pripadnosti, a time i lojalnost klijenata.

Dokumentacija

Korporativne vrijednosti

Korporativne vrijednosti

Naše korporativne vrijednosti su:

Transparentnost
Transparentnost je osnova svih naših aktivnosti, naše komunikacije, naših ugovora, kako bismo našim partnerima i interesnim grupama omogućili autonoman i svjestan izbor i odluke.

Integritet
Ostvarujemo naše ciljeve pošteno, ispravno i odgovorno, s punim i stvarnim poštivanjem pravila, etičke profesionalnosti i ovdje navedenih vrijednosti.

Jednakost
Obavezali smo se ukloniti svaku diskriminaciju i poštivati spolne, rasne, vjerske, političke, jezične ili intelektualne različitosti te razlike u godinama.

Poštivanje različitosti
Želimo ujediniti teritorij koji pokrivamo, biti banka koja uspijeva razmišljati o veličini, ali pri tome ne zanemariti pojedinca.

Odgovornost pri korištenju izvora
Nastojimo oprezno koristiti sve izvore, promovirajući ponašanje koje je značajno za usavršavanje i izbjegavajući razmetanje.

Izvrsnost
Postavili smo sebi cilj kontinuiranog usavršavanja, dugoročno gledajući, očekujući izazove, njegujući kreativnost u službi inovacije, valorizirajući zasluge.

Vrijednost pojedinca
Dijalog i slušanje svakog pojedinca dio je kontinuiranog usavršavanja odnosa sa svim interesnim grupama.

Odnosi sa interesnim grupama

Odnosi sa interesnim grupama

Jačanje povjerenja i unapređivanje odnosa sa svim dijelovima društva koji su u interakciji s Bankom uslov su kontinuiranog napretka našeg poslovanja. Svojim djelovanjem, naš je cilj ispuniti potrebe i očekivanja svih interesnih grupa, od brige za potrebe klijenata, zaposlenika, razvoja lokalnih zajednica u kojima djelujemo, brige o zaštiti okoliša do stvaranja nove vrijednosti za dioničare.

Dvosmjerna komunikacija

Sa interesnim grupama njegujemo otvorenu dvosmjernu komunikaciju:

  • kontinuirano informišemo interesne grupe komunikacionim kanalima (press konferencije, saopštenja za javnost, intervjui i gostovanja u emisijama, oglašavanje) i on – line kanalima (web, Facebook, Instagram, Linkedin, Viber, newsletter i dr.). Redovito izvještavamo o poslovanju Banke putem godišnjih izvještaja i ostalih specijalnih publikacija.  Za sve informacije vezane uz poslovanje Intesa Sanpaolo Banke BiH, klijentima je na raspolaganju mogućnost direktnog slanja e-maila sa web stranice, e-mail adresa info@intesasanpaolobanka.ba, te besplatna telefonska linija 080 020 307.
  • redovno pratimo vanjska istraživanja tržišta, provodimo monitoring te vlastita istraživanja zadovoljstva zaposlenika, klijenata, fokus grupa.
Klijenti

Klijenti

Jedan od osnovnih preduslova našeg poslovanja je povjerenje – povjerenje koje dajemo kroz kredite,  te povjerenje koje primamo kroz štednju. To je izuzetno bitan proces, ne samo za funkcionisanje same Banke nego i ukupnog tržišta i ekonomije. Povjerenje je rezultat dugoročno stabilnih i kvalitetnih odnosa s našim klijentima, koji se zasnivaju na dijalogu, transparentom poslovanju i kvaliteti naših proizvoda i usluga.

Odnosi s klijentima

Kako bismo unaprijedili naše odnose s klijentima:

  • stavili smo na raspolaganje brojne komunikacijske kanale – od široke mreže poslovnica za direktan kontakt, web stranicu, socijalne mreže (Instagram, Facebook, Linkedin, Viber, Youtube), e-mail, besplatan info telefon, direktni mailing, promotivne materijale i dr.;
  • unaprijedili smo sistem upravljanja pritužbama, koje nastojimo rješavati promptno i u kojima prepoznajemo mogućnosti za poboljšanja naših usluga i proizvoda;
  • posvetili smo se redovnom mjerenju zadovoljstva klijenata kroz brojna istraživanja koja nam pomažu u kreiranju proizvoda prema željama i potrebama različitih grupa klijenata;
  • konstantno podupiremo inovativna rješenja, koja rezultiraju novim proizvodima s ciljem da pridonesemo razvoju društva u kojem živimo;
  • Slogan Intesa Sanpaolo je Slušamo Vas 100%, čime pokazujemo važnost svih zapažanja, komentara, prijedloga i pritužbi klijenata, šire zajednice i zaposlenika.
Zaposlenici

Zaposlenici

Za ostvarivanje poslovnih ciljeva nužno je imati zadovoljne i motivisane zaposlenike. Oni su nositelji razvoja kompanije, te ključni faktor uspješnog poslovanja. Stoga se u Intesa Sanpaolo Banci BiH sistemski razvijaju sadržaji koji podstiču motivaciju zaposlenika. Intesa Sanpaolo Banka BiH pažljivo i temeljito planira razvoj i edukaciju svojih zaposlenika, ulaže u stvaranje ugodnog radnog okruženja i nastoji omogućiti ispunjenje profesionalnih težnji pojedinaca.

Interni komunikacijski sustav je vrlo dobro razvijen i dostupan svim zaposlenicima kroz različite kanale: intranet, web TV, e-mail, interni časopis “Made in bank”, interne kampanje.

Dioničari

Dioničari

Intesa Sanpaolo Banka BiH svojim dioničarima i finansijskoj javnosti omogućava pravodobno, jasno i objektivno informisanje o svom poslovanju kroz sve dostupne kanale i dokumente (godišnje i periodične izvještaje, profil kompanije, web stranicu, facebook stranice  saopštenja za javnost, različite prezentacije).

Dobavljači i partneri

Dobavljači i partneri

Osnovi cilj unapređenja sistema nabavke je izgradnja dugoročnih odnosa s našim dobavljačima i partnerima. Saradnju na obostrano zadovoljstvo produbljujemo međusobnim dijalogom i razmjenom znanja, kao i profesionalnim pristupom te strogim poštivanjem pravila i procedura.

ESG

ESG

Društvena zajednica

Intesa Sanpaolo Banka BiH djeluje na cjelokupnom teritoriju BiH. U svom poslovanju vodi računa o različitim zahtjevima i potrebama lokalnih zajednica, te doprinosi njihovom razvoju aktivnim angažiranjem svojih filijala i poslovnica.

Banka je otvorena za saradnju i dijalog s neprofitnim i nevladinim organizacijama  i  spremno se odaziva na inicijative koje doprinose ne samo ekonomskom, već i socijalnom i kulturnom napretku zemlje.

Ekologija

Tokom izgradnje i obnavljanja poslovnih prostora Banke koristimo sisteme i opremu s niskom razinom potrošnje energije i s visokim stepenom energetske efikasnosti. U skladu sa propisima o zaštiti  okoliša i uklanjanju otpada, Banka se brine o uklanjanju otpada koji je opasan za okoliš, kao što su primjerice toneri, neonske sijalice, opasne hemikalije iz uređaja za skeniranje i ostalog opasnog otpada.