Money market/Proizvodi tržišta novca

Money market/Proizvodi tržišta novca

Direkcija aktivno sudjeluje na domaćem i stranom novčanom tržištu, upravlja likvidnošću Banke i prikuplja i plasira depozite u domaćoj valuti i devizama.

Putem Direkcije se klijentima finansijskim institucijama nudi mogućnost oročavanja slobodnih sredstava u svim valutama za različite vremenske periode.

 

Za više informacija obratite se na e-mail: treasury@intesasanpaolobanka.ba ili

Broj telefona: 033/497-888