FX Swap

FX Swap

Proizvod za prevladavanje “kratkotrajne nelikvidnosti” u nekoj valuti – FX Swap je proizvod koji  predstavlja kombinaciju jedne Spot i jedne FWD transakcije. U stvarnosti on predstavlja dvije međusobno povezane transakcije, promptnu (spot) kupovinu (prodaju) valute te terminsku (forward) prodaju (kupovinu) iste valute. U suštini on predstavlja kratkoročnu pozajmicu jedne valute uz zalog druge bez izlaganja deviznom riziku. Budući kurs/tečaj se računa se na identičan način kao i za FX FWD.

Za više informacija obratite se na e-mail: treasury@intesasanpaolobanka.ba ili

Broj telefona: 033/497-888