alt=”Sigurno mjesto za štednju” title=”Sigurno mjesto za štednju”/>

Sigurno mjesto za štednju

Vi birate uslove.

Izaberite vrstu štednje

Kako biste uštedjeli dragocjeno vrijeme ostavite nam svoje podatke u okviru kontakt forme, a mi
ćemo vas pozvati u najkraćem mogućem vremenu i pružiti vam odgovore na sva vaša pitanja.

 

Saznajte više

Bankarstvo koje život čini jednostavnijim.

Fiksna i promjenjiva kamatna stopa.

Osigurana štednja.

Sami odaberite rok.

Predstavljamo vam naše opcije za štednju

Izaberite iz naše ponude opciju koja najbolje odgovara vašim potrebama.

Avista štednja

Avista štednja
Banka vam za vaša slobodna novčana sredstva nudi različite mogućnosti oročenja.

DEPOZITI STANOVNIŠTVA

 • Štedni ulozi i računi po viđenju u domicilnoj valuti – KM.
 • Devizni štedni ulozi i računi po viđenju.

Oročena štednja

Oročena štednja
Intesa Sanpaolo Banka vam nudi poseban oblik štednje koji vam može služiti kao instrument osiguranja odobravanja kredita.

Različiti paketi oročene štednje

 • Namjenski oročena štednja.
 • Nenamjenski oročena štednja sa fiksnom kamatnom stopom.
 • Nenamjenski oročena štednja sa promjenjivom kamatnom stopom.

Štednja uz premiju

Štednja uz premiju
Oročena štednja uz premiju je vrsta obročne dugoročne štednje pri čemu se redovnim mjesečnim uplatama ostvaruje pravo na premiju koja se obračunava na kamatu po depozitu.

Intesa ponuda štednje uz premiju

 • Fiksna i promjenjiva kamatna stopa u KM i EUR valuti
 • Fiksna i promjenjiva kamatna stopa u USD valuti

Dječija štednja

Dječija štednja
CRISPY dječija štednja namijenjena je najmlađim štedišama Intesa Sanpaolo Banke, koja vama roditeljima daje mogućnost da na vrijeme počnete odvajati novac za budućnost vaše djece.

Modeli dječije štednje

 • A'vista štedni račun- dječija štednja u valuti KM i EUR.
 • Nenamjenski oročeni depozit uz premiju- dječija štednja u valuti KM i EUR.

Slobodna štednja

Slobodna štednja
Slobodna štednja je vrsta oročene štednje u valuti KM i EUR koja vam omogućava da pored ugovorenog minimalnog iznosa od 500,00 KM odnosno 250,00 EUR vršite višekratne uplate i isplate na/sa račun(a) slobodne štednje.

Slobodna štednja

 • Promjenjiva/Fiksna kamatna stopa u valuti KM i EUR.

Stepenasta štednja

Stepenasta štednja
Stepenasta štednja je vid oročene štednje u valuti KM i EUR koja se uz minimalan ulog od 500,00 KM odnosno 250,00 EUR zaključuje na period od 5 godina.

Pogodnosti stepenaste štednje

 • Ovaj vid oročene štednje je namijenjen klijentima koji žele štedjeti, a istovremeno žele da im se kamatna stopa povećava svake godine u toku roka oročenja.

Uslovi produženja ugovora o depozitu/štednji sa automatskom obnovom

Uslovi produženja ugovora o depozitu/štednji sa automatskom obnovom
U slučaju da je za vaš depozit/štednju ugovorena automatska obnova, istekom roka oročenja isti se ponovo oročava.

Uslovi ponovnog oročenja:

 • Na isti rok oročenja.
 • Po novoj kamatnoj stopi važećoj na dan produženja ugovora.
 • Depozit/štednja se automatski obnavlja sa istom vrstom kamatne stope koja je ugovorena.
 • Mogućnost raskidanja ugovora o nenamjenski oročenom depozitu u domicilnoj valuti najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema obavijesti.

Životno osiguranje

Životno osiguranje
Osigurajte sebe i svoju porodicu.

Životno osiguranje je dugoročna štednja uz istovremeno osiguranje

 • Program MG – Mješovito osiguranje života.
 • Program MTB 15+.
 • Program SUPER ŠT-OS

„Banka osigurava depozite u skladu sa zakonom o osiguranju depozita. Informativni obrazac za deponenta možete preuzeti ovdje. U cilju dodatnih informacija i zaštite, posjetite WEB stranicu Agencije za osiguranje depozita www.aod.ba.“