alt=”Kratkoročni krediti za očuvanje kratkoročne likvidnosti” title=”Kratkoročni krediti za očuvanje kratkoročne likvidnosti”/>

Kratkoročni krediti za očuvanje kratkoročne likvidnosti

Kratkoročni kredit je financijski instrument namijenjen očuvanju vaše kratkoročne likvidnosti.

Pogodnosti kratkoročnog kredita

Kratkoročni kredit

Kratkoročni kredit se odobrava na period do 12 mjeseci u KM valuti ili EUR valuti.

Overdraft

Overdraft je financijski instrument namijenjen za kratkoročno financiranje poslovne djelatnosti kompanije.

Revolving

Revolving se odobrava na period do 12 mjeseci uz prethodno dogovorene uvjete odobrenja, korištenja i vraćanje istog.

Decoration image

Kratkoročni krediti

Potrebna su vam kratkoročna sredstva kako bi unaprijedili vaše poslovanje i poboljšali vašu tržišnu poziciju? Intesa Sanpaolo Banka vam daje na raspolaganje različite vrste kratkoročnih kredita koje možete koristiti prema vašim potrebama:

Dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu (Overdraft)

  • Overdraft kredit je namijenjen za kratkoročno finansiranje poslovne djelatnosti. Overdraft kredit pruža vam mogućnost da vaše kratkoročne obaveze izvršavate nesmetano u okviru odobrenih sredstava koja su odobrena u vidu minusa po tekućem računu.
  • Sredstva su uvijek dostupna preko vašeg transakcijskog računa i koristite ih prema vlastitim potrebama.
  • Povrat kredita se vrši automatski prilivom na vaš transakcijski račun tokom cijelog perioda na koji je kredit odobren.
  • Maksimalan rok na koji se kredit odobrava je 12 mjeseci.

Revolving

  • Potrebna su vam dodatna sredstva za obavljanje redovne poslovne djelatnosti? Intesa Sanpaolo Banka vam nudi revolving kredit sa rokom dospijeća do godinu dana. Odobrena sredstva revolving kredita koristite u skladu sa potrebama vašeg preduzeća. Sredstva možete koristiti i vraćati jednokratno ili sukcesivno. Kamatna stopa se obračunava na iznos iskorištenih sredstava. Maksimalan rok na koji se kredit odobrava je 12 mjeseci.

Kredit za obrtna sredstva

  • Za finansiranje nabavke zaliha, sirovina, obveza prema dobavljačima, sezonskih poslova,
  • Kredit se vraća u jednakim mjesečnim ratama do ugovorenog roka, maksimalno do 12 mjeseci.
  • Uvjete kreditiranja možete lično dogovoriti sa Bankom.

Kredit sa jednokaratnim dospijećem

  • Za finansiranje kratkoročnih obrtnih sredstava Intesa Sanpaolo Banka vam stavlja na raspolaganje i kratkoročni kredit sa jednokratnim povratom. Kredit možete ugovoriti na period do 12 mjeseci. Odobrena sredstva vraćate jednokratno u momentu dospijeća kredita, dok kamatu na iskorištena sredstva plaćate na mjesečnom nivou.

Za više informacija obratite se na: