Informacije o promjenama i stanju računa

Kako do informacija?

Informacije o promjenama i stanju na računu u vidu izvoda moguće je preuzimati na sljedeći način:

  • u najbližoj poslovnici Banke,
  • putem ELBA - elektronskog bankarstva,
  • putem e-mail-a,
  • putem pošte na vašu adresu,
  • putem SWIFT-a MT 940.