Depoziti po viđenju

Depoziti po viđenju

Uz povoljne uslove svoja novčana sredstva u domaćoj i stranim valutama povjerite Intesa Sanpaolo Banci, te pristupajte istim prema vašim potrebama. Kamate na sredstva koja čuvate u našoj Banci određene su shodno važećoj Odluci o kamatnim stopama.

Za više informacija obratite se na:

Za više informacija obratite se na: