Kratkoročni krediti

Kratkoročni krediti

Potrebna su vam kratkoročna sredstva kako bi unaprijedili vaše poslovanje i poboljšali vašu tržišnu poziciju? Intesa Sanpaolo Banka vam daje na raspolaganje različite vrste kratkoročnih kredita koje možete koristiti prema vašim potrebama:

Dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu (Overdraft):

  • Overdraft kredit je namijenjen za kratkoročno finansiranje poslovne djelatnosti. Overdraft kredit pruža vam mogućnost da vaše kratkoročne obaveze izvršavate nesmetano u okviru odobrenih sredstava koja su odobrena u vidu minusa po tekućem računu. 
  • Sredstva su uvijek dostupna preko vašeg transakcijskog računa i koristite ih prema vlastitim potrebama. 
  • Povrat kredita se vrši automatski prilivom na vaš transakcijski račun tokom cijelog perioda na koji je kredit odobren. 
  • Maksimalan rok na koji se kredit odobrava je 12 mjeseci.

Revolving:

  • Potrebna su vam dodatna sredstva za obavljanje redovne poslovne djelatnosti? Intesa Sanpaolo Banka vam nudi revolving kredit sa rokom dospijeća do godinu dana. Odobrena sredstva revolving kredita koristite u skladu sa potrebama vašeg preduzeća. Sredstva možete koristiti i vraćati jednokratno ili sukcesivno. Kamatna stopa se obračunava na iznos iskorištenih sredstava. Maksimalan rok na koji se kredit odobrava je 12 mjeseci.

Kredit za obrtna sredstva:

  • Za finansiranje nabavke zaliha, sirovina, obveza prema dobavljačima, sezonskih poslova, 
  • Kredit se vraća u jednakim mjesečnim ratama do ugovorenog roka, maksimalno do 12 mjeseci. 
  • Uvjete kreditiranja možete lično dogovoriti sa Bankom.

Kredit sa jednokaratnim dospijećem:

  • Za finansiranje kratkoročnih obrtnih sredstava Intesa Sanpaolo Banka vam stavlja na raspolaganje i kratkoročni kredit sa jednokratnim povratom. Kredit možete ugovoriti na period do 12 mjeseci. Odobrena sredstva vraćate jednokratno u momentu dospijeća kredita, dok kamatu na iskorištena sredstva plaćate na mjesečnom nivou.
Za više informacija obratite se na:

Za više informacija obratite se na: