Platni promet

Platni promet

Platni promet

Domaći platni promet

U svim filijalama/poslovnicama Banke moguće je vršiti polog gotovinskih pazara kao i podizanje gotovine.
alt

Međunarodni platni promet

Svaki nalog za plaćanje u inostranstvo (ukoliko zadovoljava zakonske uslove i ima obezbijeđeno pokriće) koji se dostavi u bilo koju našu poslovnicu do 12h.
alt

Tarife naknada za mala preduzeća

Upoznajte se sa tarifama za mala preduzeća.
alt

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja
alt