ELBA - Elektronsko bankarstvo

ELBA - Elektronsko bankarstvo

Za ovu vrstu elektronskog bankarstva dovoljna je internet konekcija, PC, Microsoft Edge i Adoba Acrobat Reader 4 ili više. Pristupnicu možete preuzeti ispod ili u najbližoj vam filijali/poslovnici.

Omogućava sigurno obavljanje platnog prometa u zemlji i inozemstvu, uvid u stanje, promet i izvode po računima, uvid u tečajnu listu Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH, import i eksport naloga i izvoda u vaše aplikacije prema određenom formatu, uvid u kreditne obveze.