HAL e-BANK

HAL e-BANK

Namijenjen je većim klijentima koji žele da imaju više radnih mjesta opremljenih elektronskom Bankom sa različitim nivoima ovlaštenja. Za korištenje HAL e-BANK potreban je PC, slobodan USB port, pametna kartica, čitač pametne kartice, programski paket za upotrebu HAL e-BANK.

Omogućava uvid u stanje na računima, pregled prometa, plaćanje u zemlji i inozemstvu sa tekućim datumom ili datumom unaprijed, import i eksport naloga i izvoda u vaše aplikacije prema određenom formatu.