Naknade za unutrašnji platni promet

alt

Naknade za unutrašnji platni promet

Naknade usluga za poslovne subjekte u unutrašnjem platnom prometu Segment Corporate & SME.
alt

Uporedni prikaz naknada

Uporedni prikaz naknada na stranici Agencije za bankarstvo FBiH.