Kratkoročni krediti

Kratkoročni kredit je finansijski instrument namijenjen očuvanju vaše kratkoročne likvidnosti.

Opcije kratkoročnih kredita

Period

Do 12 mjeseci u KM valuti.

Overdraft

Za kratkoročno finansiranje poslovne djelatnosti.

Revolving

Prethodno dogovoreni uslovi odobrenja.

Kratkoročni krediti

Kratkoročni kredit je finansijski instrument namijenjen očuvanju vaše kratkoročne likvidnosti, te poboljšanju vaše konkurentske pozicije na tržištu. Odobravaju se na period do 12 mjeseci. Intesa Sanpaolo Banka d.d. BIH vam nudi:

Kredit za obrtna sredstva

Kredit za obrtna sredstva

Za finansiranje nabavke zaliha, sirovina, obveza prema dobavljačima, sezonskih poslova. Kredit se vraća u jednakim mjesečnim obrocima do ugovorenog roka. Dodatne uvjete kreditiranja možete osobno dogovoriti sa Bankom.

Dozvoljeno prekoračenje

Dozvoljeno prekoračenje

  • Overdraft je finansijski instrument namijenjen za kratkoročno finansiranje poslovne djelatnosti kompanije. Također, njegova namjena je pružanje mogućnosti kompanijama da ispoštuju sve svoje kratkoročne obaveze, čime direktno utiču na pozitivan cash flow kompanije. 
  • Sredstva su uvijek dostupna preko vašeg transakcijskog računa i koristite ih prema vlastitim potrebama. 
  • Povrat se vrši automatski prilivom na transakcijski račun.
Revolving

Revolving

Revolving je financijski proizvod koji predstavlja oblik ugovaranja planiranog obima poslovanja između klijenta i Banke unutar definiranog perioda. Kroz revolving ugovor definiše se visina finansijske podrške koju pruža Banka i obim poslovanja koji će klijent ostvariti preko Banke. Odobrena sredstva možete koristiti i vraćati odjednom ili prema vašim potrebama i mogućnostima.