Okvirni nivo zaduženja

Okvirni nivo zaduženja

Ukoliko imate česte potrebe za kratkoročnim sredstvima, garancijama i akreditivima nudimo vam okvirni nivo zaduženja. Okvirnim nivoem zaduženja koristite različite proizvode ugovorene okvirnim nivoem zaduženja prema svojim potrebama, a prema raspoloživom iznosu okvirnog nivoa zaduženja.

 

Za više informacija obratite se na: E-mail: pravnalica@intesasanpaolobanka.ba