Decoration image

Informacije o promjenama i stanju računa

Informacije o promjenama i stanju na računu u vidu izvoda moguće je preuzimati na sljedeći način:

  • u najbližoj Poslovnici Banke,
  • putem elektronske banke,
  • putem e-mail-a,
  • putem pošte na vašu adresu,
  • putem SWIFT-a MT 940.