Garancije

Garancije

Garancija je instrument osiguranja u domaćem i međunarodnom poslovanju kojim banka jamči korisniku da će, ako glavni dužnik ne ispuni svoje obveze, platiti iznos na koji garancija glasi. Korisnik je siguran da će naplatiti svoje potraživanje, a dužnik da će se naplata iz garancije izvršiti isključivo u skladu s uvjetima garancije.

Sa Intesa Sanpaolo bankom d.d. BiH možete ugovoriti izdavanje plative, činidbene garancije, carinske garancije, kao i kontragarancije.

Za više informacija kontaktirajte nas putem e-mail adrese: sb@intesasanpaolobanka.ba