Inkaso poslovi

Inkaso poslovi

Inkaso poslovi predstavljaju instrument plaćanja i naplata koji se vrši na bazi dokumenata (dokumentarna naplata). Primjenjuje se kod poslovnih partnera između kojih postoji izgrađen poslovni odnos, obzirom da kroz ovaj oblik naplate banka dužnika ne preuzima obavezu plaćanja već samo postupa u skladu sa inkaso instrukcijama.

 Za više informacija kontaktirajte nas putem e-mail adrese: sb@intesasanpaolobanka.ba