Međunarodni platni promet

Mogućnosti
Brze i povoljne usluge
Mrežom korespondentih banaka, omogućavamo brze i povoljne bankarske usluge.
Plaćanja u inostranstvo
Svaki nalog za plaćanje u inostranstvo koji se dostavi u bilo koju našu poslovnicu do 12h, izvršava se isti dan.
Naplate iz inostranstva
Devizne prilive iz inostranstva obrađujemo odmah po prijemu naloga od ino-banke.
Brze i povoljne transakcije

Brze i povoljne transakcije

Zahvaljujući mreži korespondentnih banaka možete vršiti brze i povoljne transakcije inostranog platnog prometa i to:

  • Plaćanja u inostranstvo. 
  • Prijem uplata iz inostranstva.

Korespondentne banke.

Plaćanja u inostranstvo

Plaćanja u inostranstvo

  • Sve naloge za plaćanja prema inostranstu, a koji ispunjavaju sve zakonske propise i imaju pokriće, možete izvršiti u bilo kojoj poslovnici Intesa Sanpaolo Banke ili korištenjem usluge elektronskog bankarstva. U skladu sa vašim instrukcijama naloge realizujemo sa valutom isti radni dan, naredni radni dan ili 48 sati od datuma izvršenja naloga. 
  • Potvrdu o izvršenom plaćanju možete dobiti isti dan, na kraju radnog dana.
Uplate iz inostranstva

Uplate iz inostranstva

 

  • Devizne prilive iz inostranstva obrađujemo odmah po prijemu naloga od ino-banke, tako da vam stavljamo novac na raspolaganje sa istom valutom kada je novac prebačen na naš računu inostranstvu.
Za više informacija kontaktirajte nas na:

Za više informacija kontaktirajte nas na: