Naknade za unutrašnji platni promet

alt

Naknade za unutrašnji platni promet

Naknade usluga za poslovne subjekte u unutrašnjem platnom prometu – segment poslova sa malim preduzećima.
alt

Uporedni prikaz naknada

Uporedni prikaz naknada na stranici Agencije za bankarstvo FBiH