Međunarodni platni promet

Korespondentne banake

Korespondentne banake

Mrežom korespondentih banaka omogućavamo brze i povoljne bankarske usluge:

  • Plaćanja u inostranstvo. 
  • Prijem uplata iz inostranstva.
Plaćanja u inostranstvo

Plaćanja u inostranstvo

Svaki nalog za plaćanje u inostranstvo (ukoliko zadovoljava zakonske uslove i ima obezbijeđeno pokriće) koji dostavite u bilo koju našu filijalu/poslovnicu ili putem elektronske banke izvršavamo isti dan, sa valutom 48 sati od datuma izvršenja. Također, možete uz poseban dogovor sa našom bankom ugovoriti valutu isti dan ili 24 sata od datuma prijema naloga za plaćanje. Potvrdu o izvršenom plaćanju možete dobiti isti dan, na kraju radnog dana.

Naplate iz inostranstva

Naplate iz inostranstva

Devizne prilive iz inostranstva obrađujemo odmah po prijemu naloga od ino-banke, tako da odobravamo Vaš devizni račun sa istom valutom kada je i naš račun odobren u inostranstvu.

Za više informacija molimo obratite se na:

Za više informacija molimo obratite se na: