Informacije o promjenama i stanju računa

Informacije o promjenama i stanju računa

Informacije o promjenama i stanju na računu moguće je preuzimati u vama najbližoj filijali/poslovnici Banke, ili vam ga možemo dostavljati na sljedeći način:

  • Putem pošte na vašu adresu
  • Putem telefax-a
  • Putem e-mail-a
  • Putem elektronske banke
  • Putem SWIFT-a MT 940