Osnivački polog

Namjeravate li osnovati privatno preduzeće?
Osnivački polog
Uplata osnivačkog pologa
Uplatu osnivačkog pologa u zemlji možete obaviti u svim filijalama/poslovnicama Intesa Sanpaolo Banke Bosne i Hercegovine.
Izdavanje Potvrde
Nakon uplate osnivačkog pologa izdaje se Potvrda o uplati osnivačkog pologa.
Povrat osnivačkog pologa
Povrat sredstava osnivačkog uloga vrši se uz nalog plaćanje potpisan od strane ovlaštenih osoba.

Kako izvršiti uplatu osnivačkog pologa?

Namjeravate li osnovati privatno poduzeće ili dokapitalizirati postojeće potrebno je uz ostale obavezne dokumente za registraciju priložiti i Potvrdu o uplati osnivačkog pologa ili kapitala. Bez obzira na to da li su osnivači domaće ili strane, pravne ili fizičke osobe, pružit ćemo vam brzu i kvalitetnu uslugu.

Uplatu osnivačkog pologa u zemlji možete obaviti u svim filijalama/poslovnicama Intesa Sanpaolo Banke d.d BIH. Uplate se vrše u KM na račun 1540010000001910 sa svrhom doznake Uplata osnivačkog pologa za …..

Uplata osnivačkog pologa iz inozemstva se mogu izvršiti putem mreže korespondentskih banaka u korist računa osnivačkih pologa broj: BA391540010000001910 sa svrhom doznake Uplata osnivačkog pologa za …..

Uplate iz inozemstva automatski se konvertuju u KM prema važećoj kursnoj listi Banke.

Prilikom uplate osnivačkog pologa  u zemlji ili inozemstvu potrebno je navesti tačan naziv uplatioca (fizičke ili pravne osobe) i svrhu uplate (uplata osnivačkog pologa za: tačan naziv pravne osobe u osnivanju).

Nakon uplate osnivačkog pologa izdaje se Potvrda o uplati osnivačkog pologa (koju je potrebno priložiti nadležnom sudu za upis pravne osobe u registar pravnih osoba).

Potvrdu o uplati osnivačkog pologa možete dobiti u našim filijalama/poslovnicama, a za izdavanje potvrde potrebno je priložiti:

  • original uplatnice osnivačkog pologa i potvrde o plaćenoj naknadi za izdavanje Potvrde o uplati osnivačkog pologa
  • kopiju osobne karte uplatioca osnivačkog pologa
  • Osnivački akt/Ugovor o osnivanju /Statut/Odluku o dokapitalizaciji poduzeća

Nakon upisa u sudski registar, možete otvoriti poslovni račun u našoj Banci prilažući dokumentaciju potrebnu za otvaranje računa. Po otvaranju transakcijskog računa, osnivački polog se isplaćuje prema nalogu ovlaštenih osoba novoregistrirane pravne osobe.