Otvaranje računa

Otvaranje računa

Za otvaranje računa na jednostavan i brz način potrebno je popuniti obrasce, priložite potrebne dokumente i dostaviti ih u Intesa Sanpaolo Banku.

Vrste računa

Vrste računa

  • Račun za redovno poslovanje poslovnog subjekta. 
  • Račun organizacijskog dijela Klijenta, koji se registrira u skladu sa zakonom. 
  • Račun za posebne namjene. 
  • Račun za prikupljanje javnih prihoda. 
  • Devizni račun. 
  • Nerezidentni račun. 

Pored otvaranja i vođenja poslovnih računa nudimo i obavljanje efikasnog gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa u zemlji i inozemstvu.

Za više informacija molimo obratite se na:

Za više informacija molimo obratite se na: