Akreditivi

Akreditivi

Akreditiv je instrument plaćanja kojim nalogodavac akreditiva, preko banke, stavlja na raspolaganje korisniku akreditiva određeni iznos, a koji korisnik može naplatiti kada ispuni određene uvjete definirane akreditivom. Plaćanja dokumentarnim akreditivom smatraju se sigurnim i prihvatljivim za sudionike u platnom prometu jer pružaju zaštitu interesa i kupcu i prodavaču, veću nego drugi instrumenti plaćanja.

Ukoliko uvozite robu/uslugu iz inostranstva Intesa Sanpaolo Banka će osigurati da plaćanje bude izvršeno ako su ispunjeni uvjeti akreditiva.

Ukoliko izvozite robu u inostranstvo Intesa Sanpaolo Banka vam može pružiti savjetodavnu pomoć vezano za preliminarnu pripremu i pregled dokumenata.

Za više informacija kontaktirajte nas putem e-mail adrese: sb@intesasanpaolobanka.ba