Garancije

Garancije

Garancija je instrument osiguranja u domaćem i međunarodnom poslovanju kojim Banka jamči korisniku da će, ako glavni dužnik ne ispuni svoje obveze, platiti iznos na koji garancija glasi. Korisnik je siguran da će naplatiti svoje potraživanje, a dužnik da će se naplata iz garancije izvršiti isključivo u skladu s uvjetima garancije.

Sa Intesa Sanpaolo Bankom d.d. BiH možete ugovoriti izdavanje platežne, činidbene garancije, carinske garancije kao i kontragarancije.

 

Za više informacija molimo obratite se na e-mail adresu: pravnalica@intesasanpaolobanka.ba