Domaći platni promet

Domaći platni promet

Preko otvorenih poslovnih računa u našoj Banci možete obavljati sve poslove vezane uz domaći platni promet i to:

Gotovinsko poslovanje

Gotovinsko poslovanje

U svim filijalama/poslovnicama Banke moguće je vršiti uplate gotovine kao i podizanje gotovine. U slučaju potrebe za prikupljanjem većih gotovinskih novčanih sredstava može se ugovoriti preuzimanje vrijednosne pošiljke.

Bezgotovinsko poslovanje

Bezgotovinsko poslovanje

U svim filijalama/poslovnicama Banke moguće je izvršiti predaju naloga za bezgotovinska plaćanja. Također, možete i sami inicirati naloge za plaćanje preko elektronskog bankarstva.

  • U toku bankovnog dana izvršavamo sve primljene naloge do visine pokrića na vašim računima. 
  • Za sve primljene uplate u toku dana, isti dan odobravamo vaš transakcijski račun. 
  • Evidentiramo uplate na vaš račun odmah po prijemu priliva. 
  • Omogućavamo raspolaganje prilivom isti bankovni dan u kojem je priliv realizovan. 
  • Dostavljamo izvode sa podacima o prethodnom stanju računa, detaljnim pregledom pojedinačnih dnevnih priliva i odliva sa računa i konačnim stanjem za taj dan. 
  • Omogućavamo valutu isti radni dan za naloge za plaćanje prema klijentima u drugim Bankama: 
  • Putem giro clearing-a ukoliko su primljeni u Banku do 12:00 sati. 
  • Putem RTGS–a ukoliko su primljeni u Banku do 15:30 sati. 
  • Svi nalozi za plaćanje primljeni nakon naprijed navedenih termina, a usmjereni na račune u drugim Bankama, biće realizovani na početku narednog radnog dana. 
  • Za plaćanje u korist klijenata čiji je transakcijski račun otvoren u Intesa Sanpaolo Banci d.d. BIH ukoliko su primljeni u Banku do 18:30 sati.
Trajni nalog

Trajni nalog

Za plaćanje mjesečnih obveza u fiksnom iznosu nudimo ugovaranje trajnog naloga. Trajnim nalogom unaprijed ugovarate iznos i vrijeme izvršavanja trajnog naloga, pod ugovorenim uvjetima. Možete ugovoriti plaćanje prema pravnim i fizičkim osobama bez obzira da li su transakcijski računi korisnika otvoreni u našoj Banci ili ne.

Za više informacija molimo obratite se na:

Za više informacija molimo obratite se na: