• No suggestions

Reference rate of interest

Calculation of the reference interest rate

Poštovani klijenti,

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina u ugovorima i pratećoj dokumentaciji za kredite, kreditne kartice i prekoračenje po računu definisala je visinu kamatne stope promjenjivom.

Promjenjivi dio kamatne stope predstavlja prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva sa dogovorenim dospijećem za 

  • Depozite u KM i depozite sa valutnom klauzulom

  • Depozite u EUR

  • Depozite u stranoj valuti

uzet na dan 31.03. u godini.

 

Izračun

Redni broj

Vrste depozita stanovništva

Visina kamatne stope

1.

Depoziti u KM i depoziti sa valutnom klauzulom „sa dogovorenim dospijećem“

 

1.a.

Do 1 godine

0,616

1.b.

Više od 1 do 2 godine

1,632

1.c.

Više od 2 godine

2,157

2.

Depoziti u EUR „sa dogovorenim dospijećem“

 

2.a.

Do 1 godine

1,314

2.b.

Više od 1 do 2 godine

2,316

2.c.

Više od 2 godine

2,477

3.

Depoziti u stranoj valuti „sa dogovorenim dospijećem“

0,945

Prosjek svih depozita (1.a. + 1.b. + 1.c. + 2.a. + 2.b. +2.c. + 3) / 7

1,64

Prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva, na dan 31.03.2024. godine, iznosi 1,64%.

Prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva, uzet na dan 31.03.2024. godine, bit će korišten kao promjenjivi dio kamatne stope za sve ugovore koji se ugovaraju u periodu od 13.05.2024. godine do 12.05.2025. godine.

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina.