• No suggestions

Penzionerski kredit

Penzionerski kredit uz fiksnu kamatnu stopu do posljednje rate

Zašto ćete ga voljeti

Fiksna kamatna stopa

Period otplate 10 godina.

Bez naknade za obradu

Kredit se realizira bez naknade za obradu.

Iznos kredita do 25.000 KM

Do 75. godine starosti.

Iznos kredita

min 0 BAM max 0 BAM

Mjesečni anuitet

0 - 0 -

Kamatna stopa

Osiguranje

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku. Stvarna ponuda kamatne stope, iznos mjesečnog anuiteta i ukupan iznos za uplatu, može odstupati od prikazane ponude informativnog karaktera u kreditnom kalkulatoru. Klijentu će u predugovaračkoj fazi biti uručen informativni list s detaljnim uslovima usluge, u skladu sa zakonskim odredbama.  
Za više informacija pogledajte Opće uslove poslovanja po kreditima i informativni list koji su dostupni na www.intesasanpaolobanka.ba, u poslovnici Banke ili putem kontakt centra na besplatni info telefon 080 020 307.

 • Mjesečna rata
  BAM
  • - BAM
  • - BAM
  • Kamata - BAM
  • Mjesečni anuitet - -
  • *Ukupan iznos za otplatu - BAM
  • Kamatna stopa - %
  • - %
  • Efektivna kamatna stopa (EKS) - %

*Ukupan iznos za otplatu - zbroj glavnice kredita i ukupnih troškova po kreditu što je detaljno prikazano u Informacionim listovima. Izračun je napravljen za otplatu u jednakim mjesečnim anuitetima.

Pogodnosti kredita za penzionere:

 • Iznos kredita do 25.000 KM    
 • Rok otplate do 10 godina
 • Do 75 godina starosti  
 • Bez naknade za obradu
 • Kredit se odobrava uz fiksnu kamatnu stopu u KM valuti. 
Instrumenti osiguranja kredita

Instrumenti osiguranja kredita

 • Ovjerene isprave o zapljeni primanja
 • 2 mjenice
Za više informacija obratite se na:

Za više informacija obratite se na: