• No suggestions

Slobodna štednja

Višekratne uplate i isplate na – sa račun(a) slobodne štednje.

Benefiti Slobodne štednje

Slobodna štednja

Vrsta oročene štednje u valuti KM i EUR.

Ugovoreni minimalni iznos od 500KM/250€

Višekratne uplate i isplate na/sa račun(a) slobodne štednje.

Slobodna štednja

Akcijska ponuda Slobodne štednje u valuti KM i EUR sa fiksnom kamatnom stopom

Rok oročenja

Iznos depozita

Nominalna kamatna stopa (NKS)

Efektivna kamatna stopa (EKS)*

12 mjeseci

Svi iznosi

0,30%

0,30%

24 mjeseca

Svi iznosi

0,50%

0,50%

36 mjeseci

Svi iznosi

0,70%

0,70%

*EKS-Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.

Ugovaranje depozita vrši se bez valutne klauzule.

Akcijska ponuda vrijedi do 30.09.2024. godine.


Redovne kamate za slobodnu štednju

Slobodna štednja je vrsta oročene štednje u valuti KM i EUR koja vam omogućava da pored ugovorenog minimalnog iznosa od 500,00 KM odnosno 250,00 EUR vršite višekratne uplate i isplate na/sa račun(a) Slobodne štednje.

Primjenjuju se od 19.07.2021. godine.

Rok oročenja

Iznos depozita

Nominalna kamatna stopa (NKS)

Efektivna kamatna stopa (EKS)*

12 mjeseci

Svi iznosi

0,05%

0,05%

24 mjeseca

Svi iznosi

0,10%

0,10%

36 mjeseci

Svi iznosi

0,10%

0,10%

*EKS-Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.

Ugovaranje depozita vrši se bez valutne klauzule.

 

Kako otvoriti račun?

Kako otvoriti račun?

Fizička osoba/lice otvara štedni račun na temelju potpisivanja Ugovora o Slobodnoj štednji u valuti KM i/ili EUR.

Koja dokumentacija je potrebna?

Koja dokumentacija je potrebna?

Za otvaranje štednog računa potrebna je kopija važeće identifikacijske isprave i kopija prijave o mjestu prebivaliišta (CIPS).

Za više informacija obratite se na

Za više informacija obratite se na