• No suggestions

Hipotekarni kredit

Zašto ćete ga voljeti

Kamatni uslovi

Fiksna, varijabilna ili kombinovana kamatna stopa.

Rok otplate

Kredit se odobrava na period do 20 godina.

Iznos kredita

min 0 BAM max 0 BAM

Mjeseci

0 - 0 -

Kamatna stopa

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku. Stvarna ponuda kamatne stope, iznos mjesečnog anuiteta i ukupan iznos za uplatu, može odstupati od prikazane ponude informativnog karaktera u kreditnom kalkulatoru. Klijentu će u predugovaračkoj fazi biti uručen informativni list s detaljnim uslovima usluge, u skladu sa zakonskim odredbama.  
Za više informacija pogledajte Opće uslove poslovanja po kreditima i informativni list koji su dostupni na www.intesasanpaolobanka.ba, u poslovnici Banke ili putem kontakt centra na besplatni info telefon 080 020 307.

 • Mjesečna rata
  BAM
  • - BAM
  • - BAM
  • Troškovi - BAM
  • Mjeseci - -
  • *Ukupan iznos za otplatu - BAM
  • Kamatna stopa - %
  • - %
  • Efektivna kamatna stopa (EKS) - %

*Ukupan iznos za otplatu - zbroj glavnice kredita i ukupnih troškova po kreditu što je detaljno prikazano u Informacionim listovima. Izračun je napravljen za otplatu u jednakim mjesečnim anuitetima.

Hipotekarni krediti donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:
Hipotekarni krediti donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:
 • Nenamjenski kredit
 • Rok otplate do 20 godina.
 • Kredit do 300.000,00 KM.
Korisnici kredita

Korisnici kredita

Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Instrumenti osiguranja kredita

Instrumenti osiguranja kredita

 • Ovjerene isprave o zapljeni plate
 • 2 mjenice
 • Hipoteka na nekretnini
 • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).
Za više informacija obratite se na:

Za više informacija obratite se na: