• No suggestions

Oročena štednja za vaše potrebe

Oročena štednja uz atraktivne uslove

Kamatna stopa

Mogućnost odabira fiksne ili promjenjive kamatne stope.

Različite valute

Mogućnost odabira valute za štednju.

Isplata uz premiju

Premija na kamatu.

Namjenski oročena štednja

Namjenski oročeni depozit je štednja koja se ugovara za posebne namjene, a moguće je ugovoriti u domicilnoj ili stranoj valuti.

Intesa Sanpaolo Banka vam nudi poseban oblik štednje koji vam može služiti kao instrument osiguranja odobravanja kredita.

 

Sa fiksnom kamatnom stopom

Saznajte više o uslovima Oročene štednje s fiksnom kamatnom stopom.

Sa promjenjivom kamatnom stopom

Saznajte više o uslovima Oročene štednje s promjenjivom kamatnom stopom.

Za više informacija obratite se na

Za više informacija obratite se na