• No suggestions

Osnovni račun

Benefiti Osnovnog računa

Visa Inspire debitna kartica

Priuštite sebi više slobode i ugodnosti uz Visa Inspire karticu.

Digitalno bankarstvo

Elektronsko i mobilno bankarstvo.

7 platnih naloga UPP

Uplata i isplata gotovog novca.

Osnovni račun Intesa Sanpaolo Banke za vaše osnovne finansijske potrebe

Osnovni račun je namijenjen svim fizičkim licima koja imaju zakonit boravak na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine (FBiH i RS), a nemaju otvoren drugi račun za obavljanje platnog prometa niti u jednoj finansijskoj instituciji.

Otvara se isključivo u konvertibilnim markama (KM) i obuhvata usluge otvaranja, vođenja i zatvaranja računa, uplatu i isplatu gotovog novca, usluge prenosa novčanih sredstava s računa na drugi račun direktnim zaduženjem, korištenjem platne kartice (uključujući plaćanja putem interneta), na terminalima, šalterima i putem sistema Internet bankarstva.

Proizvodi i usluge koje uključuje

Proizvodi i usluge koje uključuje

  • Tekući račun 
  • Debitna kartica izdavanje/obnavljanje 
  • Elektronsko i mobilno bankarstvo 
  • 7 platnih naloga UPP 
  • Izvod
Kako otvoriti Osnovni račun?

Kako otvoriti Osnovni račun?

  • Osnovni račun možete otvoriti u bilo kojoj poslovnici Intesa Sanpaolo Banke uz kopiju lične karte i CIPS prijavu mjesta boravka. 

Otvaranjem Osnovnog računa ujedno postajete korisnik Visa Inspire kartice.

Za više informacija obratite se na:

Za više informacija obratite se na: