• No suggestions

Stambeni kredit

Zašto ćete ih voljeti

Veliki izbor kredita

Krediti za kupovinu, adaptaciju ili izgradnju stana.

Odabir kamatne stope

Fiksna, kombinovana ili promjenjiva, kamatna stopa.

Osiguranje

Veliki izbor kombinacija instrumenata osiguranja kredita.

Iznos kredita

min 0 BAM max 0 BAM

Mjeseci

0 - 0 -

Kamatna stopa

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku. Stvarna ponuda kamatne stope, iznos mjesečnog anuiteta i ukupan iznos za uplatu, može odstupati od prikazane ponude informativnog karaktera u kreditnom kalkulatoru. Klijentu će u predugovaračkoj fazi biti uručen informativni list s detaljnim uslovima usluge, u skladu sa zakonskim odredbama.  
Za više informacija pogledajte Opće uslove poslovanja po kreditima i informativni list koji su dostupni na www.intesasanpaolobanka.ba, u poslovnici Banke ili putem kontakt centra na besplatni info telefon 080 020 307.

 • Mjesečna rata
  BAM
  • Prva mjesečna rata - BAM
  • Druga mjesečna rata - BAM
  • Troškovi - BAM
  • Mjeseci - -
  • *Ukupan iznos za otplatu - BAM
  • Kamatna stopa Kamatna stopa prvih 10 godina - %
  • Kamatna stopa nakon 10 godina - %
  • Efektivna kamatna stopa (EKS) - %

*Ukupan iznos za otplatu - zbroj glavnice kredita i ukupnih troškova po kreditu što je detaljno prikazano u Informacionim listovima. Izračun je napravljen za otplatu u jednakim mjesečnim anuitetima.

Stanogradnja

Stambeni kredit

Osnovni model

Stambeni kredit

Stambeni kredit za mlade

Kredit za mlade do 35 godina starosti, koji prvi put rješavaju stambeno pitanje

Za kupovinu poslovnog prostora

Krediti za kupovinu poslovnog prostora

Stambeni plus

 Stambeni kredit

Kvadrat plus kredit

Stambeni kredit