• No suggestions

Referentni 12M EURIBOR

Referentni 12M EURIBOR

Na dan 30.09.2023 godine, 12M EURIBOR iznosi 4,20%.

Detaljna definicija i metodologija izračuna EURIBOR-a objavljuje se od strane European Money Markets Institute/EMMI na web stranici www.emmi-benchmarks.eu.

Vrijednost 12M EURIBOR-a za Kredite s fluktuirajućom kamatnom stopom utvrđuje se jednom godišnje na 30.09. u godini, uključujući i subotu.

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina