GRUPA INTESA SANPAOLO DOBILA NAGRADU ZA NAJBOLJU ANALITIKU KLIJENATA I INOVACIJE

GRUPA INTESA SANPAOLO DOBILA NAGRADU ZA NAJBOLJU ANALITIKU KLIJENATA I INOVACIJE

Pariz/Milano/Sarajevo, 22. oktobra 2013.- Grupa Intesa Sanpaolo dobila je nagradu od Evropske asocijacije za finansijski menadžment i marketing (EFMA) iz Pariza „Best customer analytics and big data innovation“, za inovativni projekat koji analizira frekvenciju i intezitet relacija između account menadžera i klijenata, te za proširenje projekta na cjelokupnoj mreži.

Tim povodom generalni direktor Grupe Intesa Sanpaolo Carlo Messina rekao je:

„Značajno je što je Intesa Sanpaolo odabrana među mnogim sposobnim i inovativnim kandidatima iz cijeloga svijeta. Ovo je pokazatelj da se možemo natjecati sa vodećim poslovnim bankama na svim razinama. Važno je da je nagrada prepoznala našu strategiju ulaganja u alat za odnose sa klijentima, koji su u središtu našeg poslovanja“.

Intesa Sanpaolo je bila jedina banka iz Italije koja je konkurisala za ovu prestižnu nagradu.
Internetska stranica www.efma.com/accenture donosi opis projekta Intesa Sanpaolo, kao i inovacije više od 150 financijskih institucija iz 54 različite zemlje.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri