• No suggestions

Osiguranje korisnika kredita

Osiguranje korisnika nenamjenskih kredita (CPI)

Karakteristike

Polica osiguranja korisnika kredita pruža sigurnost prilikom ugovaranja nenamjenskog kredita te olakšava otplatu ugovorenog kredita u slučaju:

 • smrti (kao posljedice nesretnog slučaja ili bolesti)
 • nezaposlenosti (otkaza).

U slučaju nastupa osiguranog slučaja uslijed smrti, osiguratelj isplatom ostatka duga po kreditu omogućuje zatvaranje kredita.

U slučaju prestanka radnog odnosa (otkaza) tokom trajanja otplate kredita, osiguratelj preuzima obavezu otplate kredita do maksimalno 3 mjesečna anuiteta po jednom događaju, a maksimalno dva štetna događaja godišnje.

Osiguranje korisnika nenamjenskih kredita (CPI) vrši se u saradnji sa partnerskom osiguravajućom kućom Vienna osiguranjem VIG.

Prednosti

 • pokriće za slučaj smrti korisnika kredita
 • pokriće za slučaj nezaposlenosti korisnika kredita
 • sigurnost za korisnika kredita i njegovu porodicu
 • jednostavno i brzo ugovaranje osiguranja
 • isplata štete bez obzira na postojanje ostalih polica

Trajanje osiguranja

Maksimalno trajanje osiguranja jednako je maksimalnom roku otplate nenamjenskog kredita – 120 mjeseci.

Osiguranje mogu ugovoriti osobe od minimalno 18 godina starosti, pri čemu istek osiguranja može biti najkasnije u 65. godini života osiguranika, odnosno 75. godini za klijente penzionere.

Osiguranje korisnika stambenih i hipotekarnih kredita (CPI)

Karakteristike

Ugovaranjem police osiguranja korisnika stambenog/hipotekarnog kredita, ostvaruje se zaštita od nesposobnosti vraćanja kredita uslijed nastupa neželjenog događaja (smrt korisnika kredita).

Proizvod je namijenjen isključivo korisnicima novoodobrenih stambenih/hipotekarnih kredita kojima se pruža mogućnost ugovaranja osiguranja korisnika kredita kao jednog od instrumenata osiguranja kredita.

Osiguranje korisnika stambenih/hipotekarnih kredita (CPI) vrši se u saradnji sa partnerskom osiguravajućom kućom Vienna osiguranjem VIG.

Paketi

U ponudi su dva paketa i to:

 • Paket A – obuhvata pokriće za slučaj smrti uslijed bolesti ili nezgode u prvih 5 godina trajanja kredita.
 • Paket B – obuhvata pokriće za slučaj smrti uslijed bolesti ili nezgode u prvih 10 godina trajanja kredita.

Osigurana suma po oba paketa za rizik smrti uslijed bolesti/nezgode odgovara nedospjelom iznosu duga glavnice po kreditu, na dan nastupa osiguranog slučaja, a ne više od 20.000,00 KM.

Prednosti

 • sigurnost za korisnika kredita i njegovu porodicu
 • jednostavno i brzo ugovaranje police osiguranja
 • isplata štete bez obzira na postojanje ostalih polica.

Trajanje osiguranja

Policu osiguranja korisnika stambenih/hipotekarnih kredita (CPI) moguće je ugovoriti na period od 5 ili 10 godina.

Osiguranje mogu ugovoriti osobe od 18 godina starosti, pri čemu istek osiguranja može biti najkasnije u 65. godini života osiguranika.

Napomena

Intesa Sanpaolo Banka kao zastupnik u osiguranju, u saradnji sa Vienna osiguranjem VIG, pruža mogućnost ugovaranja osiguranja. Prije potpisivanja ugovora pročitajte informacije o proizvodu i uslovima osiguranja.