• No suggestions

Osiguranje imovine od rizika požara

Osiguranje imovine od rizika požara i osnovnih opasnosti uz stambene i hipotekarne kredite

Karakteristike

Osiguranje imovine od rizika požara i osnovnih opasnosti uz stambene i hipotekarne kredite ugovara se jednokratno za cijeli period trajanja kredita.

Premija osiguranja ugovara se na procijenjenu građevinsku vrijednost nekretnine.

Rizici od kojih se pruža osiguravajuća zaštita u smislu ovog proizvoda jesu rizik od požara i nekih drugih opasnosti (udar groma, eksplozija osim nuklearne eksplozije, pad i udar letjelice i predmeta iz letjelice, oluje, grada/tuče, udara vlastitog i nepoznatog motornog vozila, demonstracije i manifestacije).

Osiguranje od rizika požara i osnovnih opasnosti uz stambene i hipotekarne kredite vrši se u saradnji sa tri partnerske osiguravajuće kuće: Triglav osiguranje, Vienna osiguranje VIG i Uniqa osiguranje.

Trajanje osiguranja

Period za koji se pruža osiguravajuće pokriće jednako je periodu trajanja stambenog/hipotekarnog kredita.

Napomena

 

Intesa Sanpaolo Banka kao zastupnik u osiguranju, u saradnji sa partnerskim osiguravajućim kućama (Triglav osiguranje, Vienna osiguranje VIG i Uniqa osiguranje), pruža mogućnost ugovaranja osiguranja. Prije potpisivanja ugovora pročitajte informacije o proizvodu i uslovima osiguranja.