Cirkularna ekonomija za hranu: od gorkog ukusa do nula otpada

Cirkularna ekonomija za hranu: od gorkog ukusa do nula otpada

Globalni prehrambeni sistem je sazreo za promjene, posebno u gradovima.
Rhiannon Edwards

22/12/2020

   
Naš prehrambeni sistem ima jedan od najvećih utjecaja na planetarnu štetu. Naš trenutni linearni sistem je ekstraktivan, zagađujući i rasipnički. Ne iznenađuje što doprinosi klimatskim promjenama i lošem zdravlju biljaka, životinja i ljudi.
Trenutno, za svaki dolar potrošen na hranu, društvo plaća dva dolara za zdravstvene, ekološke i ekonomske troškove.
Intesa Sanpaolo radi na postizanju cirkularne ekonomije za hranu kao partner Fondacije Ellen MacArthur. Fondacija je odredila gradove kao ključno područje za promjene budući da će se u njima konzumirati 80 posto hrane do 2050. godine.
Danas naš sistem prehrane ima višestruke probleme. Naša poljoprivredna i uzgojna praksa uvelike se oslanjaju na hemikalije koje tlo čine neproduktivnim. Također koristimo ogromne količine vode za koju ne možemo dopustiti da se baci. Naše potrošačke navike nisu orijentirane prema sezonama i slabo koristimo otpadne materijale – u gradovima se kompostira manje od dva posto otpada od hrane. Pored toga, prehrambena industrija koristi prekomjerna pakiranja i puno zračnih milja kako bi zadovoljila naše dnevne potrebe za hranom.
U cirkularnom prehrambenom sistemu, farme bi bile blizu gradova koje opslužuju i proizvodile bi hranu regenerativno, koristeći prirodne procese, a ne hemikalije. Mi bismo maksimalno iskoristili svoju hranu i otpad od hrane, stvarajući ekonomiju ​​u kojoj se malo baca. Proizvođači hrane osmislili bi proizvode koji su zdraviji, a ambalaža bi imala minimalni utjecaj.
Prednosti boljeg sistema prehrane uključuju smanjenje godišnje emisije stakleničkih plinova za 4,3 milijarde tona ekvivalenta CO2, što je usporedivo sa trajnim uklanjanjem skoro milijardu automobila na svijetu.
IZVORI O STATISTIČKIM PODACIMA:

Pogledajte video da biste saznali više o prednostima cirkularnog sistema hrane i o tome kako funkcionira cirkularna ekonomija hrane.

IZVORI VIDEA
Cirkularna ekonomija će svake godine spasiti prostor velik poput Engleske od propadanja tla. Fondacija Ellen MacArthur, Gradovi i cirkularna ekonomija za hranu (2019) https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf


Cirkularna ekonomija će uštedjeti dovoljno vode da se svake godine 12 puta napuni najveća svjetska hidroelektrana. Fondacija Ellen MacArthur, Gradovi i cirkularna ekonomija za hranu (2019) https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf


Umjetna inteligencija će nam pomoći da najbolje iskoristimo hranu koju poljoprivrednici proizvode. Fondacija Ellen MacArthur, Gradovi i cirkularna ekonomija za hranu (2019) https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf


Prelazak na cirkularnu ekonomiju za hranu će prepolovit emisije iz našeg prehrambenog sistema do 2050. Fondacija Ellen MacArthur, Gradovi i cirkularna ekonomija za hranu (2019) https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf


Cirkularna poljoprivreda će smanjiti zagađenje zraka. Fondacija Ellen MacArthur, Gradovi i cirkularna ekonomija za hranu (2019) https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf


Prestanak korištenja pesticida će smanjiti troškove zdravstva za 550 milijardi dolara godišnje. Fondacija Ellen MacArthur, Gradovi i cirkularna ekonomija za hranu (2019) https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf


Ekonomske koristi ovog novog sistema prehrane u gradovima bi premašile 2,7 milijardi američkih dolara godišnje do 2050. Fondacija Ellen MacArthur, Gradovi i cirkularna ekonomija za hranu (2019) https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf