Direktor Podružnice za stanovništvo Mostar (M/Ž)

Direktor Podružnice za stanovništvo Mostar (M/Ž)

Ukoliko ste proaktivni, odgovorni, dobro organizovani i orijentisani rezultatima, ako volite raditi u timu i motiviše Vas rad u izazovnom i dinamičnom okruženju, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima i ispunjavate kvalifikacije navedene u tekstu oglasa,  prijavite se za poziciju:

Radno mjesto:          Direktor Pordužnice/Filijale za stanovništvo Mostar

Organizacioni dio:   Podružnica/Filijala za stanovništvo Mostar

Sektor:                       Sektor poslova sa stanovništvom

Mjesto rada:  Mostar

GLAVNE ODGOVORNOSTI

Rukovođenje, organizacija i nadzor nad radom iz djelokruga podružnice/filijale u svrhu pravovremenog obavljanja u skladu sa svim važećim zakonima, aktima i procedurama.

 

POTREBNE KVALIFIKACIJE

 • Organizacija i koordiniranje radom podružnice/filijale i u segmentu poslova sa stanovništvom i segmentu malih preduzeća
 • Nadzor nad izradom i usuglašavanjem prijedloga budžeta podružnice/filijale sa ostalim organizacionim dijelovima
 • Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima svih organizacijskih dijelova u cilju ostvarenja odobrenog budžeta podružnice/filijale
 • Nadzor nad realizacijom odobrenog budžeta podružnice/filijale, predlaganje mjera za ostvarenje budžeta,
 • Nadzor nad profitabilnošću podružnice/filijale, predlaganje mjera za poboljšanje profitabilnosti,
 • Nadzor nad upravljanjem portfeljem klijenata (regularnih, affluent, VIP) od strane osobnih bankara po poslovnicama,
 • Nadzor nad prodajom proizvoda/usluga podružnice/filijale/poslovnica/šaltera,
 • Nadzor nad kvalitetom usluge klijentima zaposlenika/uposlenika podružnice/filijale/poslovnica/šaltera,
 • Nadzor nad kvalitetom kreditnog portfelja podružnice/filijale/poslovnica,
 • Odobravanja kredita do iznosa ukupne izloženosti utvrđene Odlukom o ovlastima zaposlenika/uposlenika za odobrenje plasmana
 • Nadzor nad naplatom dospjelih potraživanja podružnice/filijale/poslovnica,
 • Nadzor nad pridržavanjem zaposlenika/uposlenika podružnice/filijale/poslovnica/šaltera propisanim procedurama, odlukama, uputama i internim aktima Banke
 • Nadzor nad provođenjem redovnih i izvanrednih kontrola pridržavanja zaposlenika/uposlenika podružnice/filijale/poslovnica/šaltera propisanim procedurama, odlukama, uputama i internim aktima Banke,
 • Predlaganja mjera za unaprjeđenje poslovanja, uvođenja novih proizvoda/usluga u skladu sa potrebama tržišta nadležnim organizacionim dijelovima
 • Nadzor nad vizualnim identitetom podružnice/filijale/poslovnica/šaltera
 • Nadzor i organiziranja poslova domaćeg i inozemnog platnog prometa u poslovnicama/šalterima
 • Nadzor i organiziranja blagajničkih poslova u poslovnicama/šalterima
 • Nadzor i organiziranja depozitnih i kreditnih poslova sa stanovništvom u poslovnicama/šalterima
 • Nadzor i organiziranja depozitnih i kreditnih poslova sa pravnim osobama/licima u podružnici/filijali
 • Nadzor nad organizacijom i provođenjem popisa imovine, potraživanja i obaveza
 • Nadzor nad organizacijom rada za pravovremeno i kvalitetno obavljanje zadataka u skladu sa očekivanjima klijenata i uvjetima/uslovima na tržištu
 • Organizovanje redovnih mjesečnih sastanaka na nivou Regije/Podružnice
 • Ostali poslovi iz domene podružnice/filijale
 • Izrada izvještaja o radu podružnice/filijale i dostavljanje istih direktoru Direkcije/Sektora i/ili Upravi banke
 • Ostali poslovi po nalogu nadređene osobe/lica
 • Nadzor nad kvalitetom usluge klijentima zaposlenika/uposlenika podružnice/filijale/poslovnica/šaltera,

Uz istaknutu spremnost na kontinuirano usvajanje novih vještina i znanja, idealni kandidati iskazuju:

 • ambicioznost i izraženu proaktivnost te usmjerenost na rezultate
 • samostalnost i visoku odgovornost u radu
 • spremnost na rad u dinamičnom okruženju
 • visoko razvijene analitičke i prezentacijske sposobnosti
 • razvijene komunikacijske vještine te sklonost radu u timu

Potrebno obrazovanje:

a) Potrebni stepen stručne spreme: VSS

b) Naziv škole/fakulteta i potreban smjer: ekonomski ili drugi odgovarajući fakultet

2. Potrebni stručni ispiti/dozvole:

3. Potrebna znanja: rad na PC-u: MS Office

4. Potrebno znanje engleskog jezika: DA – menadžersko/specijalističko

5. Potrebno radno iskustvo: 5 godina radnog iskustva

Prijave je moguće slati najkasnije do 06.05.2022.

Prijave koje uključuju CV/biografiju potrebno je dostaviti na e-mail adresu: ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba