Referent – Direkcija planiranja i finansijske kontrole (M/Ž)

Referent – Direkcija planiranja i finansijske kontrole (M/Ž)

Ukoliko ste proaktivni, odgovorni, dobro organizovani i orijentisani rezultatima, ako volite raditi u timu i motiviše Vas rad u izazovnom i dinamičnom okruženju, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima i ispunjavate kvalifikacije navedene u tekstu oglasa,  prijavite se za poziciju:

Radno mjesto: Glavni referent/Viši referent/Referent (M/Ž)

Organizacioni dio:   Direkcija planiranja i finansijske kontrole

Sektor/Podružnica:  Sektor finansija

Mjesto rada:  Sarajevo

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta: 

Priprema kvartalnih, mjesečnih i sedmičnih izvještaja Direkciji planiranja i finansijske kontrole i drugim nadležnim Direkcijama Intesa Sanpaolo Grupe, PBZ Grupacije, kao i izvještaja o postignutim rezultatima Upravi Banke;

2. Konkretni radni zadaci:

 • Priprema strateških i godišnjih Poslovnih planova za Agenciju za bankarstvo FBiH u skladu sa domaćim zakonima;
 • Priprema strateškog Poslovnog plana i godišnjeg budžeta za PBZ i Intesa Sanpaolo Grupu;
 • Priprema dokumenata za Nadzorni odbor i Odbor za reviziju koje izvršava Direkcija;
 • Podrška Direkciji IKT u automatskoj izradi traženih internih i eksternih izvještaja;
 • Podrška u razvijanju i unapređenju sistema internih kontrola;
 • Održavanje i vođenje statičke tabele u sistemu koje se tiču djelokruga rada Direkcije;
 • Kontinuiran razvoj adekvatnog sistema internih kontrola na aktivnostima koje izvršava Direkcija;
 • Priprema izvještaja o poslovanju Banke za Upravu i menadžment Banke;
 • Analiza trenda cjelokupnih troškova i rashoda;
 • Priprema analiza i izvještaja koji su korisni drugim organizacijskim dijelovima Banke za njihove poslovne odluke;
 • Priprema izvještaja o poslovanju Banke po organizacionim dijelovima;
 • Obavljanje i drugih poslova po nalogu nadređene osobe.

POTREBNE KVALIFIKACIJE

Od kandidata za navedeno radno mjesto očekujemo: 

 • VSS – ekonomskog usmjerenja;
 • Radno iskustvo: 5 godina radnog iskustva na poslovima planiranja i finansijske kontrole
 • Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • Napredne vještine korištenja MS Office alata; poželjno SQL

Uz istaknutu spremnost na kontinuirano usvajanje novih vještina i znanja, idealni kandidati iskazuju:

 • Ambiciju i usmjerenost na rezultate;
 • Odgovornost i samostalno donošenje odluka;
 • Spremnost na rad u dinamičnom okruženju;
 • Visoko razvijene analitičke sposobnosti;
 • Razvijene komunikacijske vještine i sklonost radu u timu;
 • Strukturiranost i organiziranost, sposobnost uočavanja detalja;

Prijave je moguće slati najkasnije do 15.05.2022.

Prijave je potrebno slati na e-mail ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba