Stručni suradnik za organizaciju (M/Ž) – Direkcija HR i organizacije

Stručni suradnik za organizaciju (M/Ž) – Direkcija HR i organizacije

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na pojedinim radnim mjestima u okviru Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju:

Tip radnog mjesta: Stručni suradnik za organizaciju (M/Ž)

Organizacioni dio: Direkcija HR i organizacije

Odjel: Odjel organizacije i PMO

Mjesto rada: Sarajevo

Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:

Odgovoran je za izvršenje zadataka koji su u opisu posla i aktivnosti iz okvira Odjela organizacije i PMO

Konkretni radni zadaci:

 • Sudjeluje u procesu koordinacije izrade i izmjene procedura rada i drugih internih akata svih organizacionih dijelova Banke u skladu sa važećom Uputom, kao i vođenje evidencije svih internih akata koji su usaglašavani i proslijeđeni za usvajanje Sekretarijatu Banke, te distribuciju usvojenih akata;
 • Sudjeluje u izradi i kontroli svih akata za čiju izradu je odgovoran Odjel organizacije i PMO, uključujući Pravilnik o unutarnjoj organizaciji, Opise radnih mjesta i Sistematizaciju radnih mjesta;
 • Redovno prati broj zaposlenih po organizacionim dijelovima Banke u skladu sa Sistematizacijom radnih mjesta;
 • Vrši modeliranje i dokumentovanje postojećih i novih poslovnih procesa u ARIS-u, kao i redovno ažuriranje mapiranih poslovnih procesa u skladu sa organizacionim izmjenama, izmjenama opisa poslova po radnim mjestima, kao i izmjenama procedura rada;
 • Sudjeluje u predlaganju unaprjeđenja poslovnih procesa;
 • Predlaže mjere i aktivnosti potrebne za implementaciju predloženih unaprjeđenja;
 • Sarađuje sa Odjelom administrativnog i finansijskog upravljanja po svim pitanjima vezano za poslovne procese;
 • Ažurira sve podatke, akte i procedure iz djelokruga Organizacije koji su potrebni za izvještavanje;
 • Provodi sve potrebne aktivnosti vezano za upravljanje korisničkim profilima  i odgovara za provođenje procedure Upravljanja korisničkim profilima zaposlenika i vodi evidenciju svih primljenih i realizovanih zahtjeva;
 • Administrira Portal Banke na osnovu akata dobivenih od Sekretarijata Banke nakon usvajanja od strane Uprave Banke i/ili Nadzornog odbora i odgovoran je za stalno kontaktiranje i saradnju sa delegiranim zaposlenicima iz drugih organizacionih dijelova Banke po pitanju administriranja Portala i vodi evidenciju svih važećih/objavljenih dokumenata po organizacionim dijelovima;
 • Sarađuje sa Direkcijom IKT vezano za potrebe Odjela;
 • Ovjerava zapisnike svih primopredajnih postupaka u Banci i vodi njihovu evidenciju;
 • Izrađuje izvještaje iz oblasti poslova Organizacije za odgovarajuće organizacione dijelove Banke, Upravu Banke i Matičnu Banku;
 • Izvršava sve zadatke iz oblasti Organizacije na zahtjev Grupe;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu nadređene osobe.

Potrebne kvalifikacije:

Potrebni stepen stručne spreme: VSS- Ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera

Potrebna znanja: Odlično poznavanje rada u MS Office paketu

Potrebno znanje engleskog jezika:  DA-Odlično poznavanje engleskog jezika u usmenoj i pisanoj komunikaciji

Potrebno radno iskustvo:

1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom na mapiranju i unaprjeđenju poslovnih procesa)

Uz istaknutu spremnost na kontinuirano usvajanje novih vještina i znanja, idealni kandidati iskazuju:

 • spremnost na rad u dinamičnom okruženju
 • visoko razvijene analitičke sposobnosti
 • razvijene komunikacijske vještine te sklonost radu u timu
 • strukturiranost i organiziranost, sposobnost uočavanja detalja
 • sposobnost jasnog i logičnog rasuđivanja

Zainteresovani kandidate svoje biografije/CV trebaju dostaviti na e-mail adresu ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba najkasnije do utorka 20.09.2022. godine.