Sve je lakše kada se podijeli – Nova pogodnost Visa kartica Intesa Sanpaolo Banke

Sve je lakše kada se podijeli – Nova pogodnost Visa kartica Intesa Sanpaolo Banke

10 1Sve je lakše kada se podijeli – Nova pogodnost Visa kartica Intesa Sanpaolo Banke

Poštovani,

Pored postojeće funkcionalnosti, kupovine na rate na svim POS uređajima Banke, idemo korak naprijed i omogućavamo Vam da uživate u kupovini na rate na POS uređajima svih drugih banaka, u zemlji i inostranstvu!

Kupovinu na rate na POS uređajima svih drugih banaka, bez obzira da li se nalaze u zemlji ili inostranstvu, možete obaviti putem SMS poruke. Usluga je dostupna od 13.09.2022. godine.

Kupovina na rate putem SMS poruke bit će dostupna osnovnim korisnicima Visa Inspire i Visa Platinum kartica koji imaju ugovoreno dodatno prekoračenje po tekućem računu (Shadow limit) i koji obave transakciju u minimalnom iznosu od 50 KM.

Kako podijeliti kupovinu na rate putem SMS poruke?

 • Plaćanje treba biti izvršeno na POS terminalu trgovca u zemlji ili inostranstvu (isključena su plaćanja na POS terminalu Intesa Sanpaolo Banke, na kojem je već moguće plaćati na rate bez kamate i naknade).
 • Potrebno je da imate raspoloživ iznos jednokratne transakcije kako na tekućem računu, tako i na dodatnom prekoračenju.
 • Iznos koji plaćate ne može biti manji od 50 KM, a veći od raspoloživog dozvoljenog dodatnog prekoračenja.
 • Vašu kupovinu možete podijeliti na minimalno 2, a maksimalno 12 rata.
 • Ukoliko Vaša kupovina zadovoljava iznad navedene kriterije, dobit ćete SMS poruku za podjelu na rate na broj mobitela registrovan u Banci.
 • Ukoliko želite podijeliti kupovinu na rate, potrebno je odgovoriti na poruku u roku od najviše 2 sata od trenutka nastanka transakcije.
 • Putem SMS poruke ćemo Vas obavijestiti da je kupovina na rate uspješno provedena.
 • Uspješnom kupovinom na rate, vaša sredstva na tekućem računu su uvećana za transakciju koju ste podijelili na rate, a zadužuje se dodatno prekoračenje.
 • Ukoliko ne odgovorite na SMS poruku, vaša transakcija se neće podijeliti na rate.
 • Naknada za korištenje ove usluge iznosi 5% od iznosa transakcije i naplaćuje se jednokratno sa tekućeg računa.
 • Kupovina na rate putem SMS poruke je bez kamate, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate.

Važno!

Na telefonu pronađite SMS poruku za podjelu na rate o izvršenoj transakciji.

Dodajte novi broj +38762 999 545 u svoje omiljene kontakte i uživajte u kupovini na rate.

Cijenu SMS poruke za podjelu na rate naplaćuje mobilni operater prema ugovorenom tarifnom modelu.

Ukoliko se SMS poruka ne isporuči zbog smetnji u telekomunikacijskim kanalima ili zbog drugih okolnosti na koje Banka ne može uticati, nema opcije za naknadnu podjelu transakcije na rate.

na-rate-isp-slika

_________________________________________________________________________

Za više informacija obratite se na:

• E-mail: stanovnistvo@intesasanpaolobanka.ba

• Besplatni info telefon: 080 020 307

____________________________________________________________________________

Napomena: Ukoliko iz određenih razloga želite da Vas isključimo sa liste za slanje SMS poruka za podjelu na rate, možete kontaktirati Banku putem gore dostupnih kanala.

Uživajte u pogodnostima Visa kartica Intesa Sanpaolo Banke i hvala što koristite naše proizvode i usluge.

Vaša Intesa Sanpaolo Banka

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri