Intesa Sanpaolo: rješenje od 360 stepeni za cirkularnu budućnost

Intesa Sanpaolo: rješenje od 360 stepeni za cirkularnu budućnost

Intesa Sanpaolo stavila je cirkularnu ekonomiju u središte svoje nove strategije, sa oko 115 milijardi eura posvećenih održivoj tranziciji

Charlotte Ricca

16/12/2022

“Intesa Sanpaolo je vodeći igrač u finansijskom sektoru u smislu podrške tranziciji, nudeći kredite, korporativne finansije i savjetovanje koji su usko povezani s vrijednostima i ciljevima cirkularne ekonomije” – Claudio Zara, istraživač i profesor na odsjeku finansija na Univerzitetu Bocconi.

Intesa Sanpaolo je itekako svjesna svog društvenog i ekološkog uticaja. Zbog toga potpora prelasku na cirkularnu ekonomiju igra centralnu ulogu u poslovnom planu za period od 2022. do 2025. godine.

Banka je izdvojila oko 115 milijardi eura za zelenu i održivu tranziciju od sada do 2025. godine, a cilj joj je postići ugljičnu neutralnost unutar svog poslovanja do 2030.,te nultu neto emisiju unutar svog poslovanja do 2050. godine.

Međutim, cirkularna ekonomija nije novi koncept za Intesu Sanpaolo. Ona je jedna od prvih banaka u Evropi koja je prihvatila ovu inicijativu, podržavajući Fondaciju Ellen MacArthur 2015. godine da postane njen prvi globalni partner u finansijskim uslugama.

Godine 2017. postala je prva italijanska banka koja je izdala zelene obveznice u iznosu od 500 miliona eura za finansiranje ekološke održivosti, s fokusom na obnovljivu energiju i energetsku efikasnost.

Slično tome, cirkularna ekonomija nudi Intesi Sanpaolo poticaj za ispunjavanje vlastitih ESG obveza, dok istovremeno procjenjuje profil rizika, otpornost poslovnih modela i potencijal rasta kompanija, kao i njihov uticaj na okolinu i društvo.

Grupa je blisko surađivala sa Univerzitetom Bocconi na izradi izvještaja o odnosu između cirkularne ekonomije i finansijske industrije, s posebnim fokusom na njegov učinak smanjenja rizika. Štoviše, istraživanje je otkrilo pozitivan odnos između poslovnih praksi cirkularne ekonomije i viših prinosa na dionice prilagođenih riziku.

“Što je veći stepen stvarne cirkulacije, manji je rizik za investitore, usprkos tome što posuđuju novac ili ulažu u tržišta dionica”, navodi Claudio Zara, istraživač i profesor koji je predvodio ovu studiju.

Claudio Zara, researcher and professor in the department of finance at Università Bocconi

“Grupa je izrazito predana saradnji s ekonomskim, akademskim i institucionalnim ekosistemima i neumorno radi s preduzećima kako bi ubrzala ovu tranziciju”

Prema gosp. Zari, postoje četiri glavna pokretača smanjenja rizika imovine kada ona postane cirkularna: odvajanje ekonomskog rasta od eksploatacije ograničenih sirovina; bolje upravljanje prirodnim kapitalom; povećanje otpornosti kroz diversifikaciju poslovnih modela; i smanjenje negativnih vanjskih učinaka.

Tim je također pronašao dokaze da usvajanje poslovnih modela cirkularne ekonomije može učiniti ekonomiju općenito otpornijom na vanjske šokove. Međutim, iako cirkularna ekonomija predstavlja vrijednu priliku, mogla bi uključivati ​​visoke početne operativne troškove i duga razdoblja povrata pri prelasku na cirkularni poslovni model. Tu pomaže Intesa Sanpaolo, finansirajući kompanije koje svoju imovinu transformišu na cirkularni način.

“Intesa Sanpaolo je vodeći igrač u finansijskom sektoru u smislu podrške tranziciji, nudeći kredite, korporativno finansiranje i savjetovanje usko usklađeno s vrijednostima i ciljevima cirkularne ekonomije”, kaže Zara.

Između 2018. i 2021. godine Grupa je posudila 7,7 milijardi eura kompanijama koje su usvojile cirkularni model, što je uključivalo 1,2 milijarde eura zelenih hipoteka za maloprodajne klijente. Aktivnosti su uključivale zamjenu kritičnih materijala i materijala od fosilnih goriva recikliranim ili organskim materijalima, ponovnu upotrebu urbanog organskog otpada, rekonstrukciju postrojenja za obnovljivu energiju, prikupljanje industrijskog otpada za njegovu ponovnu upotrebu u novim proizvodnim linijama, davanje novog života proizvodima i komponentama na kraju njihovog prvog životnog ciklusa, te prenos vlasništva proizvoda kako bi se povećala njegova stopa iskorištenosti.

Intesa Sanpaolo ne nudi samo finansiranje, nego i savjete, kao što Zara objašnjava: “Ona pomaže kompanijama pokrenuti i upravljati transformativnim projektima s visokim sadržajem inovacija.” Inovacija je ključna, a Laboratorij za cirkularnu ekonomiju (CE Lab) ove Grupacije ima za cilj podržati cirkularnu transformaciju putem savjetodavnih usluga i programa za otvorene inovacije koji spajaju poslovni svijet s novoosnovanim preduzećima, inovativnim malim i srednjim preduzećima, univerzitetima i istraživačkim centrima.

CE Lab nastao je 2018. godine u partnerstvu s tvornicom Cariplo i Intesa Sanpaolo Innovation Center. Vodi projekte obuke i otvorenih inovacija, čiji je cilj širenje načela cirkularne ekonomije. Samo ako preduzeća i društvo shvate dobrobiti cirkularne ekonomije i sudjeluju u ovom transformativnom putovanju, mogu se postići ekološki ciljevi i ciljevi održivosti.

“Grupa je izrazito predana saradnji sa ekonomskim, akademskim i institucionalnim ekosistemima i neumorno radi s preduzećima kako bi ubrzala ovu tranziciju”, kaže Zara.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri