Intesa Sanpaolo: Rezultati za 2022. godinu

Intesa Sanpaolo: Rezultati za 2022. godinu

Godišnji rezultati za 2022. godinu su do sada najbolji rezultati ostvareni u historiji Intesa Sanpaolo, a što je okarakterisano do sada najboljim četvrtim kvartalom po osnovu prihoda – koji su porasli za 13% u odnosu na prethodnu godinu – uz snažno ubrzanje neto prihoda od kamata.

Intesa Sanpaolo je premašila obaveze naznačene u Poslovnom planu za 2022. tako što je ostvarila neto prihod u iznosu 5,5 milijardi eura (isključujući smanjenje rizika vezano za Rusiju) usprkos složenom makroekonomskom okruženju.

Prioritet Intesa Sanpaolo je nastaviti sa naknadama za dioničare, što znači da će isplatiti 3 milijarde eura u novčanim dividendama za 2022., ostajući tako pri svojoj obavezi u pogledu koeficijenta isplate od 70%.  Banka će takođe plasirati drugu tranšu otkupa dionica za iznos od 1,7 milijardi eura, što dovodi ukupnu distribuciju dodatnog kapitala na iznos od 3,4 milijarde eura.

Kao lider u području upravljanja i zaštite imovine i savjetovanja, Intesa Sanpaolo ima više od 1,2 triliona eura u finansijskim sredstvima klijenata koja pogone njen motor za upravljanje imovinom i potiču rast neto prihoda od kamata;  tokom četvrtog tromjesečja finansijska imovina klijenata porasla je za 26 milijardi eura.

Benefiti za sve dionike od solidnih poslovnih rezultata ostvarenih u 2022.:

  • Dioničari: 3 milijarde eura u novčanim dividendama
  • Uposlenici: 77 miliona eura jednokratnog doprinosa za uposlenike Intesa Sanpaolo u svrhe ublažavanja efekata inflacije.
  • Javni sektor: 3,2 milijarde eura u porezima
  • Stanovništvo i pravna lica: 81,4 milijarde eura novih srednjoročnih/dugoročnih kredita, od čega 58,4 milijarde eura u Italiji.

Sve industrijske inicijative navedene u Poslovnom planu su pokrenute, a mnoge od njih – oko 70% – prednjače u realizaciji u odnosu na planirano.

Uključujući pokretanje Isybank u 2023., digitalne banke Intese Sanpaolo osmišljene za oko 4 miliouna postojećih klijenata koji su već odlučili ne koristiti poslovnice.

Intesa Sanpaolo je banka sa nultom izloženošću prema Rusiji sa smanjenjem izloženosti od gotovo 70% (-2,5 milijardi eura) samo u drugoj polovini godine, pri čemu je preostala izloženost pala ispod 0,3% zajmova Grupe klijentima.

Među najboljim smo bankama u Evropi što se tiče stanja i omjera neprihodujućih kredita (NPL), također zahvaljujući smanjenju bruto NPL-a za 4,6 milijardi eura u 2022.

U nastavku su istaknuti rezultati ostvareni u 2022. godini:

  • Neto dobit od 4,4 milijarde eura;  5,5 milijardi eura kada se izuzme smanjenje rizika vezano za Rusiju
  • Kapitalna pozicija značajno je ojačana u četvrtom tromjesečju (+110 b.b. u odnosu na treće tromjesečje) s potpuno uvedenom stopom redovnog osnovnog kapitala (CET1) od 13,5%, koja će ostati na ~13% tokom 2023., uzimajući u obzir regulatorna kretanja
  • Rekordna godina po ostvarenom operativnom prihodu, operativnoj marži i bruto prihodu
  • Povećanje neto prihoda od kamata uzima sve veći zamah, s povećanjem od 20% na godišnjem nivou i snažnim ubrzanjem u četvrtom tromjesečju (+28,4% u odnosu na treće tromjesečje) 
  • Među najboljim bankama u Evropi po stanju i omjeru NPL-a; najniži ikada priljev NPL-a u 2022. 
  • Niski strukturni trošak rizika zahvaljujući statusu banke s nultom stopom NPL-a

Za više informacija o finansijskim podacima, izgledima i glavni sektorskim inicijativama Poslovnog plana Intesa Sanpaolo za period 2022.-2025., obratite se odjelu za odnose sa investitorima.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri