Kako Intesa Sanpaolo potiče kulturu inkluzije?

Kako Intesa Sanpaolo potiče kulturu inkluzije?

Potrebno je još mnogo posla kako bismo izbrisali neravnopravnost između spolova.

04/04/2023

Na razliku u zaposlenosti između muškaraca i žena utiče niz faktora, uključujući strukturne prepreke, socioekonomske i tehnološke promjene, te ekonomske šokove uzrokovane pandemijom.

Razliku pronalazimo u svim industrijama, međutim prema podacima Deloitta, u institucijama koje pružaju finansijske usluge, žene su 2021. godine na svjetskoj razini zauzimale 21% mjesta u upravnim odborima, 19% direktorskih mjesta i činile 5% glavnih izvršnih direktora.

Intesa Sanpaolo već je dugo predana povećanju raznolikosti i promicanju inkluzije kao bitnih komponenti za rast grupe. Žene trenutno čine 54% ukupnog broja zaposlenika banke. Oko 40% žena je na rukovodećim pozicijama, a 28% je u izvršnoj upravi.

„Naravno, uvijek možemo bolje i neprestano radimo na tome”, izjavila je Anna Roscio, voditeljica Odjela korporacijske prodaje i marketinga Intese Sanpaolo, Banca dei territori. „ Također, zauzimamo važan položaj u poređenju sa konkurencijom, a naš je doprinos prepoznat u Bloombergovom indeksu rodne ravnopravnosti, koji nas ocjenjuje dosta iznad prosjeka industrije.”

Međutim to nije sve, Intesa Sanpaolo prva je banka u Evropi, druga u svijetu i jedina italijanska banka među stotinu poslodavaca s najvišom razinom inkluzije i raznolikosti prema Indeksu raznolikosti i inkluzije kompanije Refinitiv za 2022. godinu.

Također, je i među prvima u Evropi dobila neovisni međunarodni certifikat raznolikosti GEEIS-Diversity, a prva je velika italijanska bankarska grupacija koja je dobila certifikat o rodnoj ravnopravnosti koji se dodjeljuje u okviru nacionalnog plana za oporavak i otpornost EU-a.

Nagradu Women Value Company Intesa Sanpaolo dodjeljuje već šestu godinu, a na posljednjoj dodjeli nagrada banka je objavila dostupnost sredstava od 500 miliona eura za potporu i promicanje ženskog poduzetništva, te pomoć u povećanju doprinosa žena ekonomskom i društvenom razvoju zemlje.

Elena-Balliu

“Poduzetnice se susreću s brojnim poteškoćama koje su posljedica uticaja rodnih normi. Patrijarhalne prakse utiču na položaj žena u poslovnom razvoju i ograničava im pristup prilikama, resursima i moći.”

Elena Balliu, voditeljica Odjela za mala preduzeća u banci Intesa Sanpaolo u Albaniji

Dio sredstava će se iskoristiti za obuku i kurseve, rekla je Roscio, usmjerene i na muškarce i na žene. „Ovdje se ne radi samo o inkluziji žena, nego nastojimo uključiti cijelu organizaciju u tu kulturu.”

Banka također primjenjuje Pravila za borbu protiv seksualnog uznemiravanja. Roscio kaže da to „doprinosi stvaranju okoline u kojoj se poštuju prava svih. To dovodi do bolje i inkluzivnije atmosfere. Također, pomaže svima da budu slobodni izraziti se kako najbolje znaju.”

Na zapadnom Balkanu i u Albaniji rodni jaz u preduzetništvu i dalje je velik, a norme su uglavnom povoljnije za muškarce. „Preduzetništvo se još uvijek smatra muškim poslom”, izjavila je Elena Balliu, voditeljica Odjela za mala preduzeća u banci Intesa Sanpaolo u Albaniji.

Svjetska banka procjenjuje da Albanija svake godine gubi 20% svog potencijalnog bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika zbog niske stope sudjelovanja žena u radnoj snazi. Žene su mnogo više zastupljene u neplaćenim ili slabo plaćenim sektorima i zarađuju niže prosječne plate.

„Kao grupacija s neiskorištenim potencijalom u albanskoj ekonomiji, posljednjh su decenija pokrenute brojne inicijative za potporu ekonomskog osnaživanja žena”, rekla je Balliu. „Međutim, tek je mali broj tih inicijativa potaknuo konkretno i dugotrajno političko djelovanje koje bi podržalo žensko preduzetništvo.”

Dodala je: „Poduzetnice se susreću s brojnim poteškoćama koje su posljedica uticaja rodnih normi. Patrijarhalne prakse utiču na položaj žena u poslovnom razvoju i ograničavaju im pristup prilikama, resursima i moći. Žene nemaju isti pristup informacijama o tržištu, pravnoj podršci i koristima od razvoja preduzeća kao muškarci.”

Tokom godina pokrenuto je nekoliko programa koje finansira država, uključujući Fond za konkurentnost, Fond za kreativnu ekonomiju, Fond za novoosnovana preduzeća i Fond za inovacije, kao i Fond za potporu inovativnim novoosnovanim preduzećima Ministarstva za zaštitu preduzetništva.

“Ovdje se ne radi samo o inkluziji žena, nego nastojimo uključiti cijelu organizaciju u tu kulturu.”

Anna Roscio, voditeljica Odjela korporacijske prodaje i marketinga Intese Sanpaolo, Banca dei territori

Međutim, Balliu je također izjavila: „Gotovo dvije od tri poduzetnice smatraju da su finansiranje ili mogućnosti finansiranja glavni prioritet za potporu u daljem razvoju ili širenju vlastitih preduzeća, kao i za druge žene koje nastoje pokrenuti ili se uključiti u nove inicijative i razvojne kompanije.”

Jedna od rijetkih regionalnih inicijativa usmjerenih na poboljšanje pristupa finansiranju je program Žene u poslovanju, koji podržavaju EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj) i donatori.

Ovom se inicijativom osigurava finansiranje preduzeća koja vode ili su u vlasništvu žena, čime se potiče žensko preduzetništvo kroz pristup kapitalu i stručnosti.

Banka se obvezala provesti nužne dugoročne ciljeve na području jednakosti. Roscio kaže: „Određuje ih naša predanost stvaranju ravnopravnog i meritokratskog okruženja bez predrasuda i uznemiravanja, u kojem se svako cijeni, bez obzira na spol i rod.”

Također je dodala: „Osjećamo veliku odgovornost prema svojoj državi. Raznolikost može preokrenuti naš ekonomski i javni sistem u smislu promicanja i ulaganja u različite inicijative, a naša finansijska ponuda posvećena je tom cilju.”

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri