Saradnik (M/Ž)-Direkcija/Služba: Direkcija za analizu kreditnog portfelja i administracija-Sarajevo

Saradnik (M/Ž)-Direkcija/Služba: Direkcija za analizu kreditnog portfelja i administracija-Sarajevo

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na pojedinim radnim mjestima biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju: Suradnik

Direkcija/Služba: Direkcija za analizu kreditnog portfelja i administracija

Mjesto rada: Sarajevo

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:

Kontrola usklađenosti kreditne dokumentacije sa odlukama nadležnih organa Banke o odobravanju plasmana stanovništvu,  odgovornost za dodatnu kontrolu kompletiranosti  kreditne dokumentacije i instrumenata osiguranja otplate kredita, evidencija instrumenata obezbjeđenja.

Konkretni radni zadaci:

 • Kontrolira usklađenost dokumentacije sa odlukama nadležnih organa Banke o odobravanju svih plasmana stanovništvu,
 • Kontrolira adekvatno evidentiranje kolaterala Banke po odobrenim plasmanima stanovništvu i administrira radom baze kolaterala po navedenim plasmanima,
 • Kontrolira zaprimljene instrumente osiguranja po plasmanima odobrenim stanovništvu,
 • Evidencija i izvještavanje o isteklim i neproduženim policama  osiguranja,
 • Obavlja ostale zadatke po nalogu nadređenog rukovodioca.

Potrebno obrazovanje:

 • Potrebni stepen stručne  spreme:  VSS/VŠS/SSS,
 • Naziv škole/fakulteta i potreban smjer:  Ekonomski fakultet ili srednja ekonomska škola.

Potrebna znanja:

 • rad na PC-u – MS Office,
  • Potrebno znanje engleskog jezika,
  • Potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, najmanje 1 godina.

Zainteresovani kandiati svoj CV trebaju dostaviti na e-mail adresu ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba najkasnije do 15.04.2023. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri