Industrija i mehanika: kako će nam roboti pomoći da vidimo i gradimo budućnost

Industrija i mehanika: kako će nam roboti pomoći da vidimo i gradimo budućnost

Robotika, vještačka inteligencija i kvantno računarstvo obećavaju da će moćnu industriju pretvoriti u svjež način rada

29/06/2023

Dolazi nova industrijska revolucija – i obećava da će industrijske procese i rezultate prebaciti na potpuno novu teritoriju.

Nakon pandemije Covid-19, interesovanje za automatizaciju i digitalizaciju povećalo je brzinu – posebno u proizvodnji vozila, energetici i komunalnim uslugama i vazduhoplovstvu – jer je industrija nastojala da poboljša efikasnost i izbjegne poremećaje u lancu snabdijevanja. Očekuje se da će globalno tržište industrijske automatizacije, čija je vrijednost 449,1 milijardi dolara u 2020. godini, premašiti 543,6 milijardi dolara do 2025. godine.

Sljedeća industrijska revolucija će vidjeti uspon izuzetno inteligentnih i sposobnih mašina – onih koje mogu da dizajniraju, grade i stvaraju od nule dijelove potrebne za sve vrste aplikacija.

Prediktivna tehnologija će pomoći u rješavanju industrijskih problema, dok će automatizacija nastaviti da ubrzava dosadne dijelove, ostavljajući industriju da koristi ljudsku inteligenciju na najbolji način.

Kratkoročno gledano, Covid-19 je ubrzao ulaganja u robotiku. Glavna uloga robotizovanih ruku je da povećaju propusnost proizvodnje obavljanjem svakodnevnih i ponavljajućih zadataka. Automatizacija smanjuje vrijeme ciklusa, dajući kompanijama konkurentnu prednost kroz veću efikasnost.

AI i kvantno računarstvo u proizvodnji i blokčejn u lancu snabdijevanja će biti rastuće oblasti investicija

Roboti sada, koboti uskoro

Uspjeh robotizovanih ruku u proizvodnom sektoru pokreće njihovo usvajanje u drugim industrijama, uključujući zdravstvo. U međuvremenu, u maloprodaji, kako su se kupovne navike pomjerile uglavnom na online kupovinu, robotika već pomaže da se ubrza branje i pakovanje. Robotika obećava da će biti solidna oblast rasta za investicije.

Uprkos hajpu koji ih okružuje, koboti – roboti koji rade zajedno sa ljudima na unapređenju procesa u kojima su oba potrebna – ostaju niša u poređenju sa robotizovanim rukama, što predstavlja samo 2% prodaje industrijskih robota.

Međutim, očekuje se da će tržište kobota zabilježiti godišnju stopu rasta od 32,8% između 2019. i 2024. godine. Glavne primjene kobota su u montaži i rukovanju materijalima.

Automatizacija i podaci

Dalje u budućnosti, AI i kvantno računarstvo u proizvodnji i blokčejn u lancu snabdijevanja će biti rastuće oblasti investicija.

Primjena AI u industrijskim procesima – od lanca snabdijevanja do dizajna linije proizvoda i optimizacije radne snage – omogućiće sve preciznije predviđanje, što će eliminisati probleme sa snabdijevanjem i otpadom.

Još jedan ključni lanac promjena manifestuje se u aditivnoj proizvodnji – uglavnom 3D štampanje, koje obećava da će okončati zastoje u lancima snabdijevanja tako što će dijelove učiniti lako dostupnim pritiskom na dugme.

Dugoročno gledano, duboko učenje i obrada prirodnog jezika (NLP) omogućiće mašinama da analiziraju veliku količinu podataka generisanih proizvodnjom.

Oni će to iskoristiti da se usavrše kako bi optimizovali proizvodnju i pokazali uvid u svoje performanse. To se zove kontinuirano poboljšanje procesa omogućeno vještačkom inteligencijom i očekuje se da će radikalno promijeniti proizvodnju.

Postizanje nulte proizvodnje otpada je krajnji cilj mnogo primijenjene vještačke inteligencije i automatizacije, implementacije ideja kao što su planiranje i zakazivanje sa sistemima automatizacije zatvorene petlje. Dodatna i veoma važna prednost AI sistema je povećanje bezbijednosti.

Pogled u budućnost

Mašine u proizvodnji će također dobiti novo čulo: vid. Mašinski vid je sljedeća granica i podrazumijevaće industrijske kamere koje pregledaju dijelove na proizvodnoj liniji i procijenjuju njihov kvalitet.

Mašinski vid je ključni alat u samooptimizaciji proizvodnje i igraće ulogu u smanjenju otpada i povećanju efikasnosti, poboljšanju postojećih procesa i smanjenju nedostataka u performansama. Sve ovo će dovesti do većih profitnih marži.

Posebno relevantna za sektor nafte i gasa je nova tehnologija radarskog snimanja, alat za vizuelizaciju koji koristi podatke za kreiranje slika koje omogućavaju bolji uvid i prediktivnu sposobnost.

Pošto su radari za snimanje dio načina na koji automobili bez vozača osjećaju svijet oko sebe, razvoj 4D snimanja također ima potencijal da ubrza razvoj i usvajanje autonomnih automobila.

Industrija će aktivirati ove tehnologije pod novim uslovima angažovanja. Do 2025. godine, usluge (a ne vlasništvo) će činiti skoro dvije trećine globalnog tržišta automatizacije od 543 milijarde dolara.

Kupci i dobavljači će zajedno imati koristi od spajanja hardvera i softvera i prelaska na ugovore koji se zasnivaju na ukupnim troškovima tokom životnog vijeka riješenja, a ne samo na potrebnom kapitalu ili operativnim troškovima.

Budućnost industrije je u pametnoj i manje rasipnoj proizvodnji, poboljšanim rezultatima i protoku i bržoj stopi napretka nego ikada ranije.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri